Loạt công ty chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tuần đầu tháng 3


Theo thống kê, có 9 công ty thông tin chốt quyền cổ tức trong tuần 4/3- 8/3, trong đó 7 công ty trả cổ tức bằng tiền mặt, 1 công ty phát hành thêm và 1 công ty trả cổ tức kết hợp. Với những công ty trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ cao nhất là 15% và thấp nhất là 6%.

Ảnh chụp Màn hình 2024-03-02 lúc 21.16.54.png

 Ngày 5/3 đến đây, CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (mã IDV) sẽ chốt quyền chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt và cổ phiếu với tỷ lệ 25%.

Theo đó, công ty sẽ trả cổ tức 10% bằng tiền mặt dự kiến vào ngày 21/3. Như vậy, với hơn 31,18 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc sẽ chi tương ứng hơn 31 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Thêm nữa, IDV dự kiến phát hành gần 4,68 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp đến 30/9/2023 trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của công ty, tương ứng hơn 413 tỷ đồng.

 Ngày 6/3 là ngày đăng ký Cuối cùng hưởng quyền mua để cổ đông CTCP BV Land (mã BVL) mua cổ phiếu ưu đãi với giá 10.000 đồng/CP. Theo đó, BV Land dự kiến phát hành 20,06 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 100:35, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 100 quyền được mua 35 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/CP. 

hời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 20/03/2024 đến ngày 05/04/2024; thời gian đăng ký đặt mua từ ngày 20/03/2024 đến ngày 10/04/2024.

Số tiền thu về từ đợt chào bán sẽ được BV Land trích hơn 75,7 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất – kinh doanh và gần 125 tỷ đồng dùng để đầu tư mua cổ phần của một công ty con là công ty cổ phần BV Invest (tên cũ là công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Lilama).

Ngày 11/3 đến đây, CTCP Sách và dụng cụ Trường học Tp Hồ Chí Minh (mã STC) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức năm 2023 và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. 

Theo đó, công ty sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.400 đồng. Đây cũng là mức chia cổ tức đã được STC thông qua tại ĐHCĐ thường niên trước đó. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 5/4. Như vậy, với gần 5,67 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Sách và dụng cụ Trường học Tp Hồ Chí Minh sẽ phải chi tương ứng gần 8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Bên cạnh đó, công ty sẽ dùng danh sách cổ đông đó để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 11/4, tại trụ sở công ty, số 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. HCM.— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...