Lỗ hơn 34 tỷ từ công ty liên kết, lãi ròng 2019 của PC1 giảm 24%


Lỗ hơn 34 tỷ từ công ty liên kết, lãi ròng 2019 của PC1 giảm 24%

CTCP Xây gắn Điện I (HOSE: PC1) vừa công bố BCTC quý 4/2019 với khoản lãi ròng năm 2019 sụt giảm 24% so với năm trước, ghi nhận hơn 356 tỷ đồng.


Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của PC1. Đvt: Tỷ đồng


Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của PC1

Tính riêng trong quý 4/2019, PC1 ghi nhận doanh thu thuần tăng nhẹ 4% so cùng kỳ, đạt hơn 1,568 tỷ đồng trong khi giá vốn hàng bán ghi nhận đạt gần 1,396 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp tăng 6% so cùng kỳ, đạt hơn 172 tỷ đồng.

Chi phí quản lý công ty và chi phí lãi vay của PC1 trong quý 4/2019 đạt hơn 100 tỷ đồng. Kết thúc quý 4/2019, lãi ròng của PC1 chỉ đạt hơn 54 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2019, PC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 5,842 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. trong khi đó, giá vốn hàng bán tăng 19% dẫn đến lãi gộp của PC1 giảm 6%, còn hơn 816 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty, do năm 2019 PC1 bàn giao các căn hộ còn lại của Dự án Mỹ Đình Plaza 2 nên doanh thu lĩnh vực bất động sản giảm dẫn đến lãi gộp giảm.

Đáng chú ý, trong năm 2019, PC1 ghi nhận khoản lỗ từ công ty liên doanh liên kết hơn 34 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, PC1 đã đầu tư hơn 59 tỷ đồng vào công ty liên kết. trong đó, PC1 đầu tư gần 22 tỷ đồng vào CTCP Gang thép Cao Bằng và gần 38 tỷ đồng vào CTCP Khoáng sản Tấn Phát.


Nhà máy Gang Thép Cao Bằng


Nguồn: Gtcb

Bên cạnh đó, chi phí quản lý công ty của PC1 tăng 26% so với năm trước, đạt gần 203 tỷ đồng do PC1 mở rộng quy mô sản xuất. trong đó, chi phí nhân công của PC1 ghi nhận đạt gần 125 tỷ đồng.

Hàng tồn kho tính đến cuối năm 2019 đạt hơn 1,429 tỷ đồng, gấp đôi so với con số đầu năm với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm đến 85% tổng hàng tồn kho, đạt gần 1,213 tỷ đồng.


Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của PC1


BCTC hợp nhất quý 4/2019 của PC1

Ngoài ra, các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng của PC1 tính đến cuối năm 2019 đạt gần 1,865 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. trong đó, phải thu Ban quản lý dự án các Công trình Điện Miền Trung gần 275 tỷ đồng, 129 tỷ đồng phải thu CTCP năng lượng Hanwha-BCG Băng Dương và hơn 81 tỷ đồng phải thu Ban quản lý dự án các Công trình Điện Miền Nam.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của PC1 đạt hơn 8,314 tỷ đồng, tăng 26% so với con số đầu năm.

hiện ở, giá cổ phiếu PC1 đang giao dịch quanh mức 15,550 đồng/cp (14/02/2019), giảm 24% qua 1 năm với trọng lượng giao dịch bình quân đạt 189,523 cp/phiên.


Diễn biến giá cổ phiếu PC1 từ đầu năm 2019 đến nay


Tiên Tiên

FILI
— Nguồn: VietStock —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...