“Lỡ hẹn” tăng vốn nhiều lần, Viet A Bank kế tiếp xin tăng vốn lần thứ 5


“Lỡ hẹn” tăng vốn nhiều lần, Viet A Bank kế tiếp xin tăng vốn lần thứ 5

Ngày 10/02/2020, HĐQT  Ngân hàng TMCP Việt Á (Viet A Bank, OTC: VietABank) đã thông qua nghị quyết về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. 

Theo đó, Viet A Bank dự kiến phát hành 150.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ hiện quyền là 100:43 (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được 1 quyền mua và cứ 100 quyền mua được mua 43 cp mới phát hành thêm, số cổ phiếu mới phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị).

Viet A Bank cho biết, giá trị sổ sách ở thời điểm 31/12/2018 là 12,099 đồng/cp (căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018), Tuy nhiên do là đợt phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu nên HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt giá chào bán là 10,000 đồng/cp.

Với giá chào bán dự kiến bằng mệnh giá, tổng giá trị phát hành dự kiến đạt gần 1,505 tỷ đồng.

Sau đợt phát hành này, Viet A Bank sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 3,500 tỷ đồng lên gần 5,005 tỷ đồng.

Thời gian phát hành dự kiến do HĐQT VietABank quyết định sau khi được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận phương án phát hành.

Được biết, VietABank đã “lỡ” kế hoạch tăng vốn 4 năm liên tục (từ năm 2016) và năm 2020 cũng là năm thứ năm liên tiếp ngân hàng này xin tăng vốn điều lệ.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, mặc dù thu nhập lãi thuần trong năm 2019 giảm 8% so với năm trước, ghi nhận hơn 1,019 tỷ đồng, và  hoạt động dịch vụ tăng mức lỗ lên hơn 13 tỷ đồng, song nhờ hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi gần 10 tỷ đồng (trong khi năm trước lỗ gần 1 tỷ đồng); và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư có lãi tăng 10% so với năm trước, đạt gần 2 tỷ đồng, cùng với hoạt động khác có lãi hơn 221 tỷ đồng, cao gấp 3 lần năm 2018 và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh 27%, chiếm gần 339 tỷ đồng đã giúp cho Viet A Bank có lãi trước thuế và sau thuế lần lượt đạt hơn 302 tỷ đồng và 244 tỷ đồng, cùng cao gấp 2 lần năm 2018.

Với kết quả này, Viet A Bank đã thực hiện được 108% kế hoạch năm về lãi trước thuế.

Khang Di

FILI
— Trích dẫn: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới