Liên danh Ngọc Sao Thủy


Ngày 22/11, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án đầu tư có dùng đất, dự án: Khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú (nay là phường Quảng Phú), thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Nhà đầu tư trúng thầu là liên danh công ty TNHH Ngọc Sao Thủy – CTCP TASCO, cùng với điều kiện thời hạn và tiến độ triển khai dự án không quá 54 tháng. Trước đó, liên danh Ngọc Sao Thủy, cũng là nhà đầu tư duy nhất lọt qua vòng sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án khu dân cư và thương mại dịch vụ xã Quảng Phú, TP Thanh Hoá năm 2020.

Tổng quy mô dự án gần 40ha. Mục tiêu dự án xây dựng khu dân cư và thương mại dịch vụ đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cam kết khớp nối về không gian kiến trúc và hạ tầng với các dự án lân cận. Cụ thể, tính chất khu dân cư kết hợp trường học, thương mại – dịch vụ tập hợp, bãi đỗ xe.

Tổng chi phí triển khai dự án khoảng 2.404,7 tỷ đồng. trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng là 151,7 tỷ đồng, chi phí triển khai dự án là 2.256 tỷ đồng. Giá trị đề xuất nộp ngân sách Nhà nước (độc lập với tiền dùng đất, tiền thuê đất mà nhà đầu tư phải nộp theo quy định) là 59,4 tỷ đồng. 

công ty TNHH Ngọc Sao Thủy được thành lập vào tháng 4/2019. công ty này đăng ký ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản, quyền dùng đất thuộc chủ sở hữu, chủ dùng hoặc đi thuê. Vốn điều lệ khi thành lập là 500 tỷ đồng, gồm có hai cổ đông sáng lập là bà Tống Thị Lan, nắm 70% cổ phần và ông Phạm Ngọc Sáng (nắm giữ 30% cổ phần).

trong khi đó, TASCO được thành lập vào cuối năm 2007, công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán là một tên tuổi lớn trong lĩnh vực BOT – bất động sản với tổng tài sản hợp nhất đến cuối tháng 9 là gần 10.000 tỷ đồng.

Theo Quang Anh

Người đồng hành


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới