Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 31/10


Tin công ty

VC7 – CTCP TẬP ĐOÀN BGI – Ngày 7/11 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 48 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng.

AGM – công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang – thông báo nhận được quyết định của Cục thuế Tỉnh An Giang về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. AGM vi phạm khi kê khai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kê khai sai thuế suất thuế GTGT hàng hóa bán ra Tuy nhiên không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp, chưa được hoàn thuế. Tổng số tiền bị phạt là 8 triệu, và phải kê khai điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau là hơn 4 triệu đồng.

NBB – công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy – thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản là công trình gắn liền với quyền xài đất, thửa đất số 195, bản đồ số 31 tại Quảng Ngãi. Đơn vị nhận chuyển nhượng là CTCP Đầu tư Hạ Tầng Kỹ thuật Tp.HCM.

PMC – CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic – Ngày 10/11 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 80% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 8.000 đồng). PMC dự kiến thanh toán cổ tức vào ngày 24/11/2023.

Không chỉ vậy, đến ngày 8/12 là ngày đăng ký Cuối cùng để PMC trả cổ tức đợt 2/2023 tỷ lệ 46% bằng tiền mặt (tương ứng 1 cổ phiếu nhận về 4.600 đồng). Dự kiến tiền cổ tức đợt 2 được chi trả vào 22/12/2023.

Như vậy cổ đông PMC chuẩn bị được nhận cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 126%. Nguồn thực hiện được lấy từ quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa cung cấp.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

TDH – công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức – Nguyễn Quang Nghĩa đã bán hơn 382 nghìn cổ phiếu TDH, giảm nắm giữ xuống 20,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 18,41%). Giao dịch thực hiện từ 29/9 đến 28/10/2023.

MHC – công ty Cổ phần MHC – Bà Dương Thị Hồng Hạnh đã mua 627 nghìn cổ phiếu MHC, tăng nắm giữ lên gần 2,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,764%). Giao dịch thực hiện trong phiên 26/10/2023.

CKG – công ty Cổ phần Tập đoàn tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang – Cổ đông lớn Nguyễn Xuân Dũng đã mua 983.100 cổ phiếu CKG, nâng nắm giữ lên 7.962.460 cổ phiếu (tỷ lệ 8,36%).

TCL – công ty Cổ phần Đai lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng – America LLC báo cáo đã mua 6.000 cổ phiếu TCL, nâng lượng nắm giữ lên hơn 2,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,011%). Giao dịch thực hiện trong phiên 25/10.

PVS – Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam – Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Kinh tế hiện đại VinaCapital đã mua 29.270 cổ phiếu PVS trên tổng số 35.000 cổ phiếu. Lý do không thực hiện giao dịch do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Giao dịch được thực hiện từ 25/9 đến 24/10.

GKM – CTCP GKM Holdings – CTCP Chứng khoán APG đã bán 125.000 cổ phiếu GKM, qua đó giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch còn 5.939.804 cổ phiếu (tỷ lệ 18,9%). Giao dịch được thực hiện trong phiên 24/10.

HLS – CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn – Ông Vũ Ngọc Hiếu đã mua 94.500 cổ phiếu HLS, qua đó nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 2.439.577 CP (tỷ lệ 21,84%). Giao dịch được thực hiện trong phiên 24/10. Ông Hiếu là con của Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Nguyễn Thị Kim Hoa, em ruột Ủy viên HĐQT Vũ Ngọc Cường và con của Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT Vũ Ngọc San.

HEC – công ty cổ phần tư vấn Xây dựng Thủy lợi II – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Phạm Minh Trí đã bán 70.000 cổ phiếu HEC, giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 34.000 CP (tỷ lệ 0,57%). Giao dịch được thực hiện trong phiên 25/10.

 Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

CAP – công ty Cổ phần lâm nông sản thực phẩm Yên Bái – Chủ tịch HĐQT Trương Ngọc Biên đăng ký mua 40.000 cổ phiếu CAP. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, thời gian dự kiến từ 1/11 đến 30/11/2023.

TNG – CTCP Đầu tư và Thương mại TNG – Ủy viên HĐQT Nguyễn Mạnh Linh đăng ký bán 3,3 triệu cổ phiếu TNG. Hiện ông Linh đang nắm gần 3,7 triệu cổ phiếu TNG (tỷ lệ 3,22%). Dự kiến giao dịch sẽ được thực hiện từ 31/10 đến 22/11/2023.


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới