Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 28/05


Tin công ty

CQN – CTCP Cảng Quảng Ninh: Ngày 7/6 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). CQN dự kiến chi trả vào 11/7/2024.

EIC – CTCP EVN Quốc Tế: Ngày 24/6 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). EIC dự kiến chi trả vào 30/8/2024.

VHD CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị VINAHUD: thông tin nhận được Đơn xin thôi chức vụ Phó Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Ngọc Oanh từ ngày 23/5/2024 do điều kiện cá nhân.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HAH – công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An: CTCP Đầu tư Sao Á D.C đã bán 1,1 triệu cổ phiếu HAH. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 4,2 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 3,98%. Giao dịch ghi nhận trong phiên 21/5/2024.

AAAcông ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh: Pyn Elite Fund (Non-Ucits) báo cáo đã bán 500 nghìn cổ phiếu AAA. . Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là hơn 19 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 4,98%. Giao dịch ghi nhận trong phiên 21/5/2024.

DL1CTCP Tập đoàn Alpha Seven: công ty TNHH Global Capital đã bán 4.000.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 13.757.115 cổ phiếu (tỷ lệ 12,95%). Giao dịch ghi nhận trong phiên 17/5/2024.

BTG – CTCP Bao bì Tiền Giang: công ty cổ phần đầu tư quốc tế ABC Group đã mua 50.000 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 69.700 cổ phiếu, tỷ lệ 5,86%, chính thức trở thành cổ đông lớn tại BTG. Giao dịch ghi nhận trong phiên 22/5/2024.

APPCTCP Phát triển phụ gia và sản phầm dầu mỏ – Ủy viên HĐQT Nguyễn Anh Tuấn đã bán 207.282 cổ phiếu, không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào. Giao dịch ghi nhận trong phiên 22/5/2024.

Thành viên BKS Phan Hải Hà đã bán 213.078 cổ phiếu, không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào. Giao dịch ghi nhận từ 22/5/2024 – 24/5/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MSB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam: CTCP Rox Living đăng ký bán gần 58,9 triệu cổ phiếu MSB. Thời gian giao dịch dự kiến từ 30/5 đến 28/6/2024. Mục đích nhằm tái cơ cấu khoản đầu tư.

VNACTCP Vận tải biển Vinaship: Trần Danh Tuyên – Người được ủy quyền công bố thông tin đăng ký mua 10.000 cổ phieies. Thời gian giao dịch dự kiến từ 29/5 đến 26/6/2024.

SP2 CTCP Thủy điện Sử Pán 2: công ty TNHH Năng Lượng REE đăng ký bán 5.956.800 cổ phiếu. Đây là tổ chức liên quan đến Ủy viên HĐQT SP2 Nguyễn Phong Danh. Thời gian giao dịch dự kiến từ 29/5 đến 7/6/2024.


— Trích dẫn: Cafef —