Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 22/05


Tin công ty

VTO – công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO: Ngày 3/6 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 800 đồng). VTO dự kiến chi trả vào 12/6/2024.

TVB công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt: thông báo đơn từ nhiệm vị trí Thành viên HĐQT của bà Phạm Thanh Hoa vì lý do cá nhân.

NLG – công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long: Ngày 30/5 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 4,99% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 499 đồng). NLG dự kiến chi trả vào 28/6/2024.

DHC công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre: Ngày 11/6 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). DHC dự kiến chi trả vào 28/6/2024.

DRC công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng: Ngày 11/6 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 7% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 700 đồng). DRC dự kiến chi trả vào 28/6/2024.

PLC – Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex – CTCP: Ngày 5/6 là ngày đăng ký Cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 12% (tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về1.200 đồng). PLC dự kiến chi trả vào 21/6/2024.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ADS – công ty Cổ phần Damsan: Bà Hoàng Kim Thu đã mua 1,83 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, Bà Thu nắm hơn 5,1 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,7%), chính thức trở thành cổ đông lớn tại ADS. Giao dịch diễn ra trong phiên 17/5/2024.

VNScông ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam: Tổ chức Tael Two Partners Ltd đã bán 2 triệu cổ phiếu VNS. Sau giao dịch tổ chức này còn nắm giữ 9,28 triệu cổ phiếu tương ứng tỷ lệ 13,68%. Giao dịch diễn ra trong phiên 14/5/2024.

TCB – Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam: Công đoàn TCB đã chuyển quyền sở hữu hơn 488 nghìn cổ phiếu TCB, không còn nắm giữ cổ phiếu nào. Thời gian giao dịch từ 8/5 đến 16/5/2024.

SHB Ngân hàng TMCP Tp.HCM – Hà Nội: Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Đỗ Quang Vinh đã mua gần 26 triệu cổ phiếu SHB. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là gần 26,7 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,74%). Giao dịch diễn ra trong phiên hai phiên 8/5/2024 và 9/5/2024.

NLG – công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long: Nhóm quỹ Dragon Capital đã mua 1,97 triệu cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 19,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,18%). Giao dịch diễn ra trong phiên hai phiên 16/5/2024.

DRL công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3: Thành viên HĐQT Nguyễn Minh Tiến đã bán 15 nghìn cổ phiếu DRL. Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 30 nghìn cổ phiếu (tỷ lệ 0,32%). Thời gian giao dịch từ 7/5 đến 17/5/2024.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KHG – công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land: Bà Trần Thị Thu Hương đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu KHG. Thời gian giao dịch dự kiến từ 24/5 đến 22/6/2024. Bà Hương là vợ Chủ tịch HĐQT KHG Nguyễn Khải Hoàn.

LBECTCP Sách và dụng cụ Trường học Long An – công ty cổ phần Anphatek đăng ký bán 12.000 cổ phiếu. Đây là tổ chức liên quan đến Chủ tịch HĐQT LBE Trần Việt Thắng. Thời gian giao dịch dự kiến từ 23/5 đến 20/6/2024.

PSCCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Tp.HCM: Phó Giám đốc Nguyễn Tiến Nghĩa đăng ký mua 10.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch dự kiến từ 22/5 đến 20/6/2024.


— Trích dẫn: Cafef —