Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 9 công ty


CTCP Nhiệt điện Phả Lại (PPC): Ngày 20/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/5/2020.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ngày 17/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 8/5/2020.

CTCP Dược phẩm Hà Tây (DHT): Ngày 27/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 15/5/2020.

CTCP Cơ khí luyện kim (SDK): Ngày 28/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2020.

CTCP tư vấn xây dựng điện 3 (TV3): Ngày 20/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 28/4/2020.

CTCP Thủy điện điện lực 3 (DRL): Ngày 27/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). trong đó trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 9,2%. Thời gian thanh toán 12/5/2020.

CTCP Pin Hà Nội (PHN): Ngày 27/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 11/5/2020.

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB): Ngày 28/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 8/5/2020.

CTCP Sông Đà 55 (S55): Ngày 28/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 14/5/2020.

Thái Mạnh

Theo Báo dân sinh


— Theo Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...