Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 công ty


CTCP Cơ điện lạnh (REE): Ngày 20/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2022.

CTCP Viglacera Đông Triều (DTC): Ngày 21/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 12/5/2022.

CTCP Phát triển điện Trà Vinh (DTV): Ngày 15/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2022.

CTCP Dệt lưới Sài Gòn (SFN): Ngày 15/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 9% (01 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán 23/5/2022.

CTCP Thủy điện Nậm Mu (HJS): Ngày 15/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2022.

CTCP Công trình đô thị Bến Tre (BTU): Ngày 21/4 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 4/5/2022.

CTCP Sản xuất và kinh doanh vật tư dụng cụ VVMI (TB8): Ngày 25/4 – ngày ĐKCC nhận trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/5/2022.

CTCP Cấp nước Sơn La (NS): Ngày 12/4 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 4,5% (01 cổ phiếu nhận 450 đồng). Thời gian thanh toán 27/4/2022.

https://cafef.vn/lich-chot-quyen-nhan-co-tuc-bang-tien-cua-8-doanh-nghiep-20220405230852667.chn

Thái Hiếu

Theo công ty và Tiếp thị


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới