Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 7 công ty


Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Ngày 25/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 13% (01 cổ phiếu nhận 1.300 đồng). Thời gian thanh toán 6/3/2020.

CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG): Ngày 17/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 3/3/2020.

CTCP Thủy sản MeKong (AAM): Ngày 27/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 9/3/2020. Thời gian thanh toán 25/3/2020. Không các thế công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020.

CTCP dụng cụ bưu điện (POT): Ngày 25/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 17/4/2020. Không các thế công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ngày 21/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 5/3/2020.

CTCP Bia Tp.HCM Bạc Liêu (SBL): Ngày 21/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 9/3/2020.

CTCP Tập đoàn Xây dựng và dụng cụ Công nghiệp (CEG): Ngày 20/2 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 3/3/2020.

Mai Nguyễn

Theo Nhịp sống kinh tế


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới