Lên kế hoạch phát hành 1.200 tỷ trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu bật tăng đột biến


công ty Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC Sugar, HoSE: SBT) vừa thông qua phương pháp triển khai phát hành trái phiếu chuyển đổi nhằm tái cấu trúc tài chính. trọng lượng dự kiến 1.200 trái phiếu, mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 1.200 tỷ đồng.

Lãi suất dự kiến là 3,5%/năm, Không chỉ vậy con số có thể đổi thay theo thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và nhà đầu tư.

Được biết, trái phiếu lần này là trái phiếu chuyển đổi, phát hành riêng lẻ và có bảo đảm bằng tài sản, kỳ hạn 3 năm. thời điểm phát hành không quá 90 ngày kể từ khi UBCKNN chấp thuận bằng văn bản và sau khi công ty công bố thông báo.

Trái phiếu có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ thành cổ phiếu phổ thông sau 1 năm kể từ thời điểm hoàn tất phát hành. Giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định dựa trên thỏa thuận với nhà đầu tư.

Mục đích dùng vốn, toàn bộ số tiền thu được sẽ dùng để tái tài trợ một phần cho các khoản vay được dùng bởi công ty, liên quan đến việc hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư vùng chất liệu mía và nhà máy đường ở Lào, Campuchia; chi phí đầu tư CAPEX (chi phí tài sản cố định) cho mục đích cơ giới hóa mở rộng sản xuất.

Về tình hình kinh doanh, nửa đầu niên độ tài chính 2019-2020, SBT ghi nhận doanh thu thuần tăng 11% lên 6.261 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 45 tỷ đồng, gấp 22 lần cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nhân sự cấp cao tiếp đến biến động mạnh từ đầu năm đến nay, trong đó công ty vừa đổi thay các địa điểm Phó Giám đốc thường trực, Giám đốc tài chính, Giám đốc kinh doanh thương mại…

trên thị trường, cổ phiếu SBT bật tăng trần trong phiên 12/2 lên 19.750 đồng/cp, tương đương mức tăng hơn 20% trong nửa năm gần đây.

TTC Sugar (SBT): Lên kế hoạch phát hành 1.200 tỷ trái phiếu chuyển đổi, cổ phiếu bật tăng đột biến - Ảnh 1.


— Nguồn: Cafef —