Lãnh đạo Hoa Sen Group quyết bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG khi giá trên vùng đỉnh 22 tháng


Ông Trần Ngọc Chu, Phó chủ tịch HĐQT thường trực – Điều hành CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Hoa Sen Group – mã HSG) vừa đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG với mục đích thu xếp tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thoả thuận từ ngày 7/3 đến 5/4/2024. Nếu thành công, ông Chu sẽ giảm sở hữu xuống còn 281.147 cổ phiếu (0,046%).

Trước đó, từ ngày 1/2 đến 1/3/2024, cá nhân này cũng đã đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG Nhưng không giao dịch, lý do được đưa ra do điều kiện thị trường không phù hợp. trên thị trường, cổ phiếu HSG đang giao dịch trên vùng đỉnh 22 tháng với 23.450 đồng/cp. Tạm tính tại mức thị giá này, ông Chu có thể thu về hơn 35 tỷ đồng nếu bán hết số cổ phiếu đăng ký.

photo-1709546051097

Trong một diễn biến khác, Hoa Sen Group mới đây đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 18/3/2024 trong đó có kế hoạch kinh doanh niên độ tài chính 2023-2024 (từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024) với hai kịch bản:

Trong kịch bản 1 với sản lượng tiêu thụ 1.625 nghìn tấn, tăng 13,3% so với cùng kỳ, doanh thu dự kiến 34.000 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến 400 tỷ đồng, tăng 12,33 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Kịch bản 2, tổng sản lượng tiêu thụ ước tính 1.730 nghìn tấn, tăng 20,7% so với cùng kỳ, doanh thu ước tính 36.000 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế dự kiến 500 tỷ đồng, tăng 15,67 lần so với thực hiện trong niên độ 2022-2023.

Cũng tại Đại hội sắp đến, Hoa Sen Group cũng trình cổ đông thông qua chủ trương tái cấu trúc, chuyên môn hoá mảng sản xuất kinh doanh ống thép. trong đó, CTCP Nhựa Hoa Sen sẽ phát hành cổ phiếu ra công chúng và niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch Chứng khoán trong tương lai.

Ngoài ra, Hoa Sen Group còn trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức cho niên độ 2022-2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, tập đoàn sẽ danh tối đa 5.000 tỷ đồng cho lĩnh vực được mở rộng.


— Lấy từ Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...