Lãi ròng 2019 của TMC sụt giảm gần 40%


Lãi ròng 2019 của TMC sụt giảm gần 40%

CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (HNX: TMC) vừa công bố BCTC hợp nhất năm 2019 với đa phần các chỉ tiêu đều giảm. trong đó, lãi ròng của TMC năm 2019 ghi nhận giảm 37% so với năm 2018.


Kết quả kinh doanh năm 2019 của TMC


Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019 của TMC

Lũy kế cả năm 2019, TMC ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán đạt gần 2,420 tỷ đồng và hơn 2,288 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 7% so với năm 2018. Kéo theo đó, lãi gộp của TMC trong năm 2019 sụt giảm 18% so với năm ngoái, xuống còn gần 132 tỷ đồng.

Trong khoản mục chi phí, chi phí bán hàng và chi phí quản lý công ty của TMC trong năm 2019 cũng lần lượt giảm 11% và 16% so với 2018, đạt gần 74 tỷ đồng và hơn 38 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí lãi vay lại tăng 11% so với năm 2018.

Trong năm 2019, lãi ròng của TMC ghi nhận giảm 37% so với năm 2018, đạt hơn 18 tỷ đồng. Tuy kết quả kinh doanh sụt giảm Tuy nhiên TMC đã hoàn thành được 105% kế hoạch tổng doanh thu và xấp xỉ 100% kế hoạch lãi sau thuế đề ra trong năm 2019.

các khoản phải thu ngắn hạn của TMC tính đến ngày 31/12/2019 đạt hơn 41 tỷ đồng, tăng 52% so với đầu năm. trong đó, khoản phải thu lớn nhất của TMC gần 12 tỷ đồng từ việc bán xăng dầu cho công ty TNHH Điện máy Thủ Đức.


Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019 của TMC

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của TMC cuối năm 2019 ghi nhận đạt gần 103 tỷ đồng, gấp 3 lần so với đầu năm, chủ yếu là xăng dầu, xe máy, sắt thép.

Tính đến cuối năm 2019, TMC ghi nhận tổng tài sản đạt gần 352 tỷ đồng, tăng 20% so với con số đầu năm.

ngày nay, giá cổ phiếu TMC đang giao dịch quanh mức 15,000 đồng/cp (10/02/2019), tăng 25% so với năm 2019 với trọng lượng giao dịch chỉ 343 cp/phiên.


Diễn biến giá cổ phiếu TMC từ đầu năm 2019 đến nay


Tiên Tiên

FILI
— Lấy từ VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới