Kienlongbank: Lỗ nặng quý 4 kéo lợi nhuận cả năm giảm mạnh


Kienlongbank: Lỗ nặng quý 4 kéo lợi nhuận cả năm giảm mạnh

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2019 của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank, UPCoM: KLB), Ngân hàng lỗ ròng hơn 120 tỷ đồng trong quý 4. Tỷ lệ nợ xấu tăng lên mức 1.02%.

Nguyên nhân chủ yếu khiến KLB lỗ trong quý 4/2019 là do thu nhập lãi thuần giảm 53% so với cùng kỳ năm 2018, còn gần 116 tỷ đồng. Hơn nữa, chi phí hoạt động chiếm hơn 292 tỷ đồng, cao hơn tổng thu nhập của KLB.

Nói về kết quả kinh doanh năm 2019, KLB ghi nhận thu nhập lãi thuần lũy kế năm 2019 đạt gần 1,008 tỷ đồng, nhích nhẹ 3% so với năm 2018. Lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối lần lượt tăng 35% và cao gấp 2 lần năm 2018, đạt hơn 75 tỷ đồng và gần 29 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và hoạt động khác của KLB có lãi giảm lần lượt 47% và 72%, còn đạt  gần 62 tỷ đồng và hơn 27 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động chiếm gần 1,041 tỷ đồng tăng 12% và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng chiếm hơn 75 tỷ đồng, cao gấp 2 lần năm 2018.

Với kết quả kinh doanh ảm đạm của quý 4/2019, lãi trước thuế và lãi ròng lũy kế cả năm 2019 của KLB lần lượt tụt dốc 70% và 71% so với năm 2018, còn gần 86 tỷ đồng và 68 tỷ đồng. Vì lẽ đó, KLB chỉ mới thực hiện được 28% kế hoạch năm 2019 đã đặt ra.

ở thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của KLB đạt hơn 51,093 tỷ đồng với cho vay khách hàng tăng 14% so với đầu năm, đạt gần 33,480 tỷ đồng. trong khi đó, khoản dự phòng cho vay khách hàng chiếm gần 296 tỷ đồng, tăng 16% so với hồi đầu năm..

Về các nguồn vốn huy động, KLB ghi nhận tiền gửi của khách hàng đạt gần 32,921 tỷ đồng, tăng 13%, và tiền gửi và vay của các TCTD khác tăng 54% so với đầu năm, đạt gần 12,281 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá cao gấp 4 lần so với hồi đầu năm, đạt 1,200 tỷ đồng.

So với hồi đầu năm, tổng nợ xấu cuối quý 4/2019 của KLB tăng mạnh 23%, lên gần 342 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ chiếm hơn 65 tỷ đồng, tăng 47% và nợ có khả năng mất vốn chiếm gần 239 tỷ đồng, tăng 41% so với đầu năm. Do đó, tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0.94% lên mức 1.02%.

Khang Di

FILI
— Bài Viết theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới