Kienlongbank chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ thường niên 2020


Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank – KLB) vừa thông báo ngày đăng kí Cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là 5/3/2020. 

Cuộc họp dự kiến được tổ chức vào tháng 3/2020 ở Thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. 

Năm 2019, do khoản lỗ siêu lớn (120 tỷ đồng) trong quý 4/2019, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Kienlongbank năm 2019 chỉ đạt 86 tỷ đồng, giảm 204 tỷ đồng, tương đương giảm 70,4% so với năm 2018. Nguyên nhân ngoài việc do thu nhập lãi thuần còn do chi phí hoạt đông và chi phí dự phòng đều tăng siêu mạnh. trong đó, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng đã tăng gấp đôi trong năm qua, lên 75,3 tỷ đồng.

Tổng tài sản hợp nhất của Kienlongbank ở thời điểm 31/12/2019 đạt 51.093 tỷ đồng, tăng 20,76% so với năm 2018. Huy động vốn đạt 46.402 tỷ đồng, tăng 23,74% so với cuối năm 2018. Dư nợ cấp tín dụng đạt 33.480 tỷ đồng, tăng 13,60%. 

Diệp Trần

Theo Trí thức trẻ


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới