Kiểm tra chuyên đề quản lý nợ, giảm nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu


Để áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với người cố tình chây ỳ, Tổng cục Thuế sẽ rà soát, xử lý các công ty nợ thuế lớn, thông báo danh sách công ty nợ thuế để yêu cầu các cục thuế, chi cục thuế đôn đốc ngay các khoản nợ mới phát sinh; kiên quyết công khai thông báo người chây ỳ nợ thuế, nộp không đúng hạn trên báo, đài, trang web cơ quan thuế, loa phát thanh của phường, xã theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Ông Đoàn Xuân Toản – Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế (Tổng cục Thuế) cho biết: Tổng cục Thuế đã yêu cầu các cục thuế giao chỉ tiêu cụ thể đến từng bộ phận, lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo các phòng, các chi cục thuế, các đội thuế, thậm chí đến từng cán bộ làm công tác quản lý nợ thuế.

“Cơ quan thuế các cấp phải nâng cao trách nhiệm trong quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; phổ biến, giải thích các quy định của pháp luật về nợ thuế cho người nộp thuế để nâng cao tính tuân thủ, khuyến khích tự nguyện, tự giác của người nộp thuế”, ông Đoàn Xuân Toản nói. Phía ngành thuế sẽ kế tiếp tháo dỡ kịp thời các chẳng không khó khăn, vướng mắc cho người dân và công ty trong khi thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước, giải quyết kịp thời các khoản nợ xấu, xử lý tiền chậm nộp cho các công ty gặp chẳng không khó khăn khách quan, tạo điều kiện cho người nộp thuế đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hiệu quả, từ đó giảm nợ đọng thuế.

Tổng cục Thuế cũng sẽ sớm hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế sửa đổi, Thông tư hướng dẫn Nghị quyết số 94/2019/QH14 về xử lý nợ thuế như: Khoanh nợ, xóa nợ, gia hạn nộp thuế, không tính tiền chậm nộp, nộp dần tiền thuế nợ, miễn tiền chậm nộp cam kết chặt chẽ, đúng đối tượng, không khai, minh bạch…

Theo Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Duy Minh, Cục Thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ cho từng phòng liên quan và từng chi cục thuế trực thuộc ngay từ đầu năm; Ngoài ra thực hiện giám sát, đôn đốc triển khai công tác thu nợ đúng quy trình, quy định. Song song đó, đơn vị cũng sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp như phát hành 100% thông báo tiền thuế nợ và tiền chậm nộp; rà soát 100% các khoản nợ thuế, phân loại nợ thuế, thường xuyên đối chiếu nợ nhằm xác định đúng số nợ; công bố trên các phương tiện thông báo đại chúng các người nộp thuế cố tình dây dưa nợ thuế, nợ thuế lớn, thời gian nợ thuế kéo dài.

Ngoài ra tiến hành rà soát, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ phân loại nợ khó thu phát hành trước ngày 1/7 không còn khả năng nộp Ngân sách Nhà nước (NSNN) để thực hiện khoanh tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết 94/2019/QH14; phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, huyện, các sở, ban, ngành liên quan trong việc đôn đốc thu, cưỡng chế nợ thuế và các khoản thu liên quan đến đất theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật để thu hồi nợ thuế.


— Lấy từ Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...