Kiểm toán báo cáo tài chính, xài vốn tại ba công ty lớn


Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa triển khai một số cuộc kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đất đai; báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, xài vốn, tài sản nhà nước năm 2021; việc thực hiện chính sách xã hội hóa…

Các cuộc kiểm toán chuyên đề công tác quản lý nhà nước về đất đai công đoạn 2017- 2021 được triển khai tại 2 tỉnh Đồng Nai, Cà Mau;

Kiểm toán việc thực hiện chính sách xã hội hóa theo Nghị định của Chính phủ được triển khai trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề công đoạn 2015- 2021

Kiểm toán việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích công đoạn 2019- 2021 tại các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Thừa Thiên- Huế, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Bến Tre.

Kiểm toán báo cáo tài chính, xài vốn tại ba công ty lớn - Ảnh 1.

Tổng công ty: Công nghiệp Xi măng Việt Nam. Ảnh IT

Ngoài ra kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, xài vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của các Tổng công ty: Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Bưu điện Việt Nam, Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp.

KTNN cũng triển khai kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 tại các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Tiền Giang, Bến Tre, Thái Nguyên, Cao Bằng, Đồng Nai, Cà Mau. Các cuộc kiểm toán trên thực hiện trong thời gian từ 45 đến 60 ngày.

Theo đó, đối với chuyên đề kiểm toán Công tác quản lý nhà nước về đất đai công đoạn 2017-2021, KTNN sẽ thực hiện kiểm toán công tác quản lý nhà nước về đất đai, trọng tâm là công tác phân cấp quản lý đất, quy hoạch xài đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích xài đất, đấu giá quyền xài đất, cấp quyền xài đất, xác định giá đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đối với cuộc kiểm toán chuyên đề thực hiện chính sách xã hội hóa, KTNN thực hiện kiểm toán công tác quản lý nhà nước, tổ chức thực hiện các quy định về chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề; việc chấp hành các quy định của các cơ sở hoạt động xã hội hóa giáo dục, dạy nghề trong việc thực hiện chính sách.

Với chuyên đề thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích công đoạn 2019-2021, KTNN sẽ tập trung kiểm toán công tác quản lý, tổ chức thực hiện và chấp hành các quy định về đặt hàng, đấu thầu; quản lý, xài nguồn kinh phí thực hiện các dịch vụ công ích được kiểm toán.

Đối với các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương, nội dung là kiểm toán việc quản lý, xài các khoản thu, chi ngân sách, tiền và tài sản nhà nước; việc chấp hành pháp luật, chính sách, chế độ quản lý tài chính, kế toán và chế độ đầu tư xây dựng của Nhà nước.

trong khi đó, với các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, xài vốn, tài sản nhà nước năm 2021 của các công ty, KTNN xác định mục tiêu kiểm toán là xác nhận tính đúng đắn, trung thực của Báo cáo tài chính, nhận xét việc tuân thủ pháp luật, tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, xài tài chính công, tài sản công ở công ty…


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới