Không vì dịch bệnh mà gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động ngân hàng


ở Hội nghị với các NHTM triển khai các giải pháp tín dụng, giúp công ty, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch nCoV sáng 06/02/2020, Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú đã chỉ đạo toàn hệ thống cần cam đoan hoạt động bình thường, không có chuyện đóng cửa, không giao dịch, mà cần cam đoan các giao dịch cho người dân, công ty.

“Không vì dịch bệnh mà gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt động chung, nhất là việc phục vụ người dân, công ty giao dịch với ngân hàng” – Phó Thống đốc yêu cầu. Thêm nữa ông cũng đề nghị các NHTM xây dựng kịch bản, giải pháp giúp cụ thể hay một chương trình hành động nhằm ứng phó với dịch bệnh này.

Đối với các Vụ, Cục, đơn vị NHNN, NHNN chi nhánh, Phó Thống đốc yêu cầu: Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời phân tích, nhận xét, dự báo tác động, đưa ra giải pháp ngắn hạn, trung và dài hạn, tham mưu kịp thời Ban Lãnh đạo có phương pháp chỉ đạo; các Vụ công dụng của NHNN nghiên cứu chỉ đạo các NHTM tái cơ cấu nợ, chuyển nợ, giãn nợ…giúp công ty; Chủ động nghiên cứu, trong thời gian sớm nhất, cần có cơ chế riêng cho các đối tượng bị tác động; không được lợi dụng làm méo mó thị trường tín dụng, nợ xấu.

các NHTM có thể thực hiện nhiều giải pháp như: cơ cấu lại nợ, dư nợ, cơ cấu lại thời gian trả nợ, xem xét giảm lãi suất, cho vay mới để khách hàng bị thiệt hại có điều kiện nuôi trồng, kinh doanh mới.

Về lãi suất, hiện không ấn định một mức lãi suất cụ thể, NHNN khuyến khích các NHTM nên giảm lãi suất cho các đối tượng đang chiụ ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh (ngoài các lĩnh vực ưu tiên đang hưởng lãi suất cho vay 6%/năm). “Đây cũng là cơ hội để NHTM khẳng định thương hiệu và tiềm lực tài chính của mình cũng như sự đồng hành, chia sẻ với công ty, cộng đồng – là lúc chúng ta thể hiện trách nhiệm của ngân hàng với xã hội, người dân” – ông nói.

Ông cũng yêu cầu các NHTM cam đoan thực hiện nghiêm túc việc áp dụng lãi suất cho vay lĩnh vực ưu tiên theo quy định, đúng đối tượng. Bên cạnh đó, kế tiếp cải cách thủ tục hành chính; tăng cường thanh toán không xài tiền mặt.

Về phía NHNN, Phó Thống đốc cho biết, NHNN sẵn sàng giúp thanh khoản cho các NHTM. Thêm nữa, Phó Thống đốc nhấn mạnh, trong điều kiện thanh khoản hiện dồi dào, ngân hàng không thiếu vốn, các NHTM không được tăng lãi suất, kể cả lãi suất huy động. Nếu cần thiết, NHNN cũng sẽ điều chỉnh lãi suất điều hành, qua đó gián tiếp giúp các NHTM giảm lãi suất, giúp công ty.


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới