không phải Đồng bằng sông Hồng hay Đông Nam Bộ, đây mới là khu vực chi cho y tế nhiều nhất


Kết quả khảo sát cho thấy, trung bình một người có khám, chữa bệnh trong năm 2020 ở nông thôn chi cho y tế gần 3,2 triệu đồng, nhiều hơn khu vực thành thị 1,15 lần.

Năm 2018, trung bình một người có đi khám, chữa bệnh ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc chi 5,71 triệu đồng cho y tế, nhiều gấp gần 2,5 lần so với khu vực chi thấp nhất là Tây Nguyên.

đến năm 2020, chi cho y tế bình quân của một người có đi khám, chữa bệnh khu vực Trung du và miền núi phía Bắc đã giảm hơn 30% Nhưng vẫn đứng đầu cả nước. Khu vực Tây Nguyên vẫn chính là khu vực có mức chi cho y tế của một người có đi khám, chữa bệnh thấp nhất.

không phải Đồng bằng sông Hồng hay Đông Nam Bộ, đây mới là khu vực chi cho y tế nhiều nhất - Ảnh 1.

Chi tiêu y tế bình quân 1 người có khám, chữa bệnh năm 2018 và 2020 theo khu vực. Nguồn: GSO

Khảo sát cũng đưa ra mức chi tiêu theo 5 nhóm thu nhập, từ nhóm 1 (gồm có 20% dân số nghèo nhất) đến nhóm 5 (gồm có 20% dân số giàu nhất).

Theo đó, trung bình một người có đi khám, chữa bệnh trong nhóm giàu nhất chi gần 4 triệu cho việc khám chữa bệnh, gấp 2 lần nhóm nghèo nhất. Nhóm giàu nhất cũng chi đến hơn 14,7 triệu cho khám, chữa bệnh nội trú, gấp gần 3 lần so với nhóm nghèo nhất. Cả 5 nhóm thu nhập đều chi không đến 2 triệu cho việc khám, chữa bệnh nội trú.

không phải Đồng bằng sông Hồng hay Đông Nam Bộ, đây mới là khu vực chi cho y tế nhiều nhất - Ảnh 2.

Chi tiêu y tế bình quân 1 người có khám, chữa bệnh năm 2020 theo 5 nhóm thu nhập. Nguồn: GSO

Thêm nữa, khảo sát cũng đưa ra mức chi theo hình thức điều trị. Trên cả nước, năm 2020, bình quân một người có đi khám, chữa bệnh chi hơn 8,4 triệu đồng cho việc chữa bệnh nội trú và hơn 1,5 triệu đồng cho việc chữa bệnh ngoại trú.

Đông Nam Bộ là khu vực chi cho khám, chữa bệnh nội trú nhiều nhất với mức chi hơn 10,5 triệu đồng và khu vực chi thấp nhất là Tây Nguyên với hơn 5,8 triệu đồng. Bình quân một người có đi khám, chữa bệnh ở khu vực Đồng bằng sống Hồng chi nhiều nhất cho khám, chữa bệnh ngoại trú với hơn 1,8 triệu đồng. Khu vực chi ít nhất vẫn chính là Tây Nguyên với hơn 1,1 triệu đồng.

Xét theo độ tuổi, nhóm trên 60 tuổi là nhóm có mức chi y tế trung bình một người có đi khám, chữa bệnh cao nhất với mức chi hơn 4,1 triệu đồng và thấp nhất là nhóm 5-14 tuổi. trong khi đó, nhóm chi cho khám, chữa bệnh nội trú nhiều nhất nhóm 40 – 59 tuổi với gần 10,4 triệu đồng. Đây cũng là nhóm chi cho việc khám, chữa bệnh ngoại trú nhiều nhất với hơn 2 triệu đồng.

https://cafef.vn/khong-phai-dong-bang-song-hong-hay-dong-nam-bo-day-moi-la-khu-vuc-chi-cho-y-te-nhieu-nhat-20220616074046561.chn


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới