không còn lãi liên kết từ Yamaha, một công ty ngành gỗ báo lãi quý 3 giảm 51% so với cùng kỳ


Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor, mã VIF) đã công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu thuần đạt 567 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, biên lãi cải thiện mạnh từ mức 13% của quý 3/2022 lên 23%.

Tuy nhiên, lãi từ công ty liên kết giảm sâu, chỉ gần 9 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái lên đến 109 tỷ. Kết quả, LNTT của Vinafor đạt 82 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước. LNST đạt gần 68 tỷ, giảm 51%.

Theo công ty giải trình, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế chính trị thế giới, nhu cầu về mặt hàng đồ gỗ xuất khẩu và chất liệu cho đồ gỗ nội thất trong nước sụt giảm. Không chỉ vậy, do tình hình kinh tế khá khó khăn, doanh thu bán hàng của một số đơn vị thành viên bị sụt giảm so với cùng kỳ, một số đơn vị bị lỗ. Mặc dù, Vinafor phát sinh lợi nhuận từ chuyển nhượng bất động sản trong quý 2 Tuy nhiên do sự sụt giảm mạnh lợi nhuận từ các đơn vị thành viên nên dẫn đến lợi nhuận sau thuế sụt giảm.

Không còn lãi liên kết từ Yamaha, một doanh nghiệp ngành gỗ báo lãi quý 3 giảm 51% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Vinafor đạt doanh thu 1.311 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và 45% so với cùng kỳ năm trước.

Thực tế, kết quả kinh doanh của Vinafor chủ yếu đến từ lợi nhuận từ công ty liên kết. Dù là công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến gỗ, song Vinafor lại có khoản đầu tư đặc biệt vào công ty Yamaha Việt Nam. Cụ thể, Vinafor đang nắm giữ 30% vốn của Yamaha Việt Nam.

Tại thời điểm 30/9/2023, tổng tài sản của Vinafor đạt 5.456 tỷ, giảm nhẹ 3% so với đầu năm. công ty có 145 tỷ tiền và tương đương tiền, 2.244 tỷ tiền gửi có kỳ hạn và đầu tư công ty liên doanh liên kết là 1.185 tỷ.

Nợ vay vào cuối quý 3/2023 ghi nhận 119 tỷ, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn.


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới