Khoảng 9.000 người lao động mất việc làm do Covid-19


Theo đó, báo cáo của Bộ LĐ-TB&XH dựa trên con số tập hợp từ 30/63 tỉnh thành, tính đến ngày 12/2.

Cụ thể, trong tổng số trên 180.000 công ty ở các địa phương đã có 322 công ty tạm dừng hoạt động, 553 công ty giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, trong tổng số trên 5.000 hợp tác xã báo cáo, đã có 25 hợp tác xã tạm dừng hoạt động, 5 hợp tác xã giảm quy mô hoặc thu hẹp sản xuất, kinh doanh.

Về số người lao động bị ảnh hưởng, báo cáo nhanh của 22/63 tỉnh thành cho thấy, có gần 9.000 người lao động bị ảnh hưởng mất việc làm. trong đó, có trên 3.200 lao động trong lĩnh vực nông – lâm – thủy sản; trên 2.200 lao động thuộc lĩnh vực cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải; trên 1.100 người làm trong lĩnh vực vận tải, kho bãi; khoảng 1.000 lao động mất việc thuộc lĩnh vực dịch vụ lưu trú và ăn uống.

Tuy nhiên, Bộ LĐ-TB&XH nhận xét, tình hình lao động đi làm lại sau tết khá khả quan, các công ty vẫn duy trì sản xuất ổn định. Trên toàn quốc, tỷ lệ lao động trở lại làm việc đạt 97%, nhiều công ty, tập đoàn lớn số lao động trở lại làm việc đạt gần như 100%.

Khoảng 9.000 người lao động mất việc làm do Covid-19 - Ảnh 2.

Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong


— Theo Cafef —