Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 7 tăng 58,7% so với tháng trướcTheo số liệu của Tổng cục Thống Kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Bảy ước tính đạt 13,9 nghìn lượt người, tăng 58,7% so với tháng trước Tuy nhiên giảm 98,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 7 tháng năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 3.758,4 nghìn lượt người, giảm 61,6% so với cùng kỳ năm trước. trong đó khách đến bằng đường hàng không đạt 3.043,5 nghìn lượt người, chiếm 81% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 60,5%; bằng đường bộ đạt 570,5 nghìn lượt người, chiếm 15,2% và giảm 70,5%; bằng đường biển đạt 144,4 nghìn lượt người, chiếm 3,8% và giảm 8,4%.

Khách đến từ châu Á vẫn chiếm đa phần trong tổng số khách quốc tế đến nước ta trong 7 tháng đầu năm, đạt 2.742,9 nghìn lượt người (chiếm 73%), giảm 63,9% so với cùng kỳ năm trước.

trong đó, khách đến từ hầu hết các thị trường chính đều giảm mạnh: Trung Quốc đạt 926,5 nghìn lượt người, giảm 67,9% so với cùng kỳ năm trước; Hàn Quốc 824,1 nghìn lượt người, giảm 65,7%; Nhật Bản 202 nghìn lượt người, giảm 61,5%; Đài Loan 192,8 nghìn lượt người, giảm 62,7%; Ma-lai-xi-a 116,6 nghìn lượt người, giảm 65,4%; riêng khách đến từ Campuchia đạt 120,5 nghìn lượt người, tăng 88,9%.

Tương tự, khách đến từ châu Âu trong 7 tháng cũng giảm 48,7% so với cùng kỳ năm trước, ước tính đạt 666,6 nghìn lượt người, trong đó khách đến từ Nga đạt 245,8 nghìn lượt người, giảm 38,1%; Anh 81,6 nghìn lượt người, giảm 56,4%; Pháp 74,6 nghìn lượt người, giảm 57,3%; Đức 61,5 nghìn lượt người, giảm 53,8%.

Khách đến từ châu Mỹ ước tính đạt 234,5 nghìn lượt người, giảm 61,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách đến từ Mỹ đạt 172,9 nghìn lượt người, giảm 62,9%.

Khách đến từ châu Australia đạt 102,3 nghìn lượt người, giảm 61,3%, trong đó khách đến từ Australia đạt 92,4 nghìn lượt người, giảm 60,7%. Khách đến từ châu Phi đạt 12,1 nghìn lượt người, giảm 54% so với cùng kỳ năm 2019.


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới