Khách hàng đi Grab có thể yêu cầu im lặng trong chuyến đi


công dụng “Chuyến xe yên lặng” sẽ được Grab thử nghiệm từ 27/6 tại thị trường Việt Nam.

công dụng này được lựa chọn khi khách hàng mong muốn hạn chế trao đổi và tiếp xúc khi đang xài các dịch vụ di chuyển của Grab.

Khi tài xế nhận được chuyến xe mà hành khách chọn xài công dụng “Chuyến xe yên lặng”, một tin nhắn sẽ được gửi đến mục GrabChat của chuyến xe để thông tin cho tài xế.

Khi hành khách yêu cầu xài công dụng “Chuyến xe yên lặng”, tài xế vẫn có thể trao đổi với hành khách một số thông báo cần thiết để phục vụ cho chuyến đi như: chào hỏi, xác nhận thông báo chuyến xe, lời nhắc an toàn (thắt dây an toàn, đội nón bảo hiểm hoặc đóng/mở cửa xuống xe bên phải), xác nhận điểm đến là quy trình.

Trong quá trình di chuyển, khi tài xế nhận được cuộc gọi khẩn cấp, hãy trao đổi với hành khách trước khi nghe máy và nói vừa đủ nghe. Trường hợp muốn xài các dụng cụ phát âm thanh trong chuyến đi (Radio, MP3…) thì phải trao đổi với hành khách trước khi xài và điều chỉnh âm thanh vừa đủ hoặc theo yêu cầu của hành khách.

Theo Duy Vũ

ICT News


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới