Kết quả kinh doanh 2019 và giá cổ phiếu NTC nghịch chiều


Kết quả kinh doanh 2019 và giá cổ phiếu NTC nghịch chiều

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 với lãi sau thuế đạt gần 237 tỷ đồng, giảm 50% so với năm 2018.

Theo NTC, nguyên nhân sụt giảm lợi nhuận chủ yếu là do doanh thu giảm 64% so với năm 2018, còn gần 194 tỷ đồng vì không có khoản doanh thu từ nhượng thương quyền dự án khu nam dân cư Nam Tân Uyên như năm 2018.

Doanh thu giảm trong khi giá vốn hàng bán tăng 25%, chiếm gần 57 tỷ đồng dẫn đến lãi gộp giảm 72% so với năm 2018, còn hơn 137 tỷ đồng khiến biên lãi gộp giảm từ 91% xuống còn 71%.

Doanh thu tài chính chủ yếu từ cổ tức, lợi nhuận được chia và lãi tiền gửi, lãi cho vay đạt 187 tỷ đồng, tăng 30% và chi phí tài chính chủ yếu là lãi vay giảm đáng kể 98%, chỉ còn gần 293 triệu đồng.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý công ty lần lượt tăng 9% và 4% so với năm 2018, chiếm gần 3 tỷ đồng và hơn 48 tỷ đồng.

Doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí tăng dẫn đến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của NTC giảm 52% so với năm 2018, còn hơn 273 tỷ đồng.

Theo đó, lợi nhuận trước và sau thuế của NTC còn hơn 273 tỷ đồng và gần 237 tỷ đồng, lần lượt giảm 52% và 50% so với năm 2018.

So với kế hoạch năm 2019, mặc dù NTC mới thực hiện được 64% chỉ tiêu về doanh thu Tuy nhiên đã hoàn thành được 182% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến ngày  31/12/2019, NTC có tổng tài sản đạt gần 3,538 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm chủ yếu nhờ vào khoản tiền và tương đương tiền cao gấp 6 lần, đạt hơn 541 tỷ đồng (chiếm 15% tổng tài sản) và khoản phải thu ngắn hạn cao gấp 3 lần đầu năm, gần 191 tỷ đồng.

Nợ phải trả của NTC chiếm gần 2,957 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm chủ yếu là doanh thu chưa thực hiện của NTC ở mức gần 2,813 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Đây là doanh thu nhận trước cho thuê hạ tầng khu công nghiệp. Khoản doanh thu này được phân bổ dần vào doanh thu hoạt động kinh doanh trong các năm tiếp đến, căn cứ theo thời gian thuê đất còn lại mà khách hàng đã trả tiền trước.


Diễn biến giá cổ phiếu từ đầu năm 2019 đến phiên 19/02/2020


Tuy có kết quả kinh doanh năm 2019 sụt giảm, song thị giá cổ phiếu NTC đang được giao dịch trong phiên 19/02/2020 (14h07p) ở mức 166,900 đồng/cp, cao gấp 2.4 lần đầu năm 2019.

Khang Di

FILI
— Theo VietStock —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...