Kế hoạch cải tạo nhà máy nước Tháp Chàm, Cấp nước Ninh Thuận (NNT) dự kiến LN năm 2022 tăng 5%


công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận (Mã CK NNT) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra 27/04/2022 đến đây. Theo đó, NNT đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 48 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2021, cổ tức dự kiến chi trả năm 2021 với tỷ lệ 25%.

Kế hoạch nâng cấp nhà máy nước Tháp Chàm, Cấp nước Ninh Thuận (NNT) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 5% - Ảnh 1.

Trong năm 2021, nhu cầu xài nước giảm do khách sạn, nhà hàng phục vụ khách du lịch phải đóng cửa chống dịch. Khắc phục cực khó khăn do dịch SARS-CoV-2 kéo dài, NNT lên kế hoạch những cách đầu tư xây dựng trong năm 2022, cụ thể:

Về phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022, NNT chú trọng vào các giải pháp chống thất thoát; phát triển mạng lưới, phát huy hết hiệu suất của các nhà máy. NNT cũng phấn đấu giảm tỷ lệ thất thoát năm 2022 xuống còn dưới 20%.

Về công tác xây dựng cơ bản năm 2022, Nước Ninh Thuận đẩy mạnh triển khai các dự án nâng cấp cải tạo nâng hiệu suất các Nhà máy trực thuộc công ty. Đáng chú ý là việc triển khai các công trình cải tạo, nâng cấp nhà máy nước Tháp Chàm hiệu suất 52.000m3/ngđ lên 120.000m3/ngđ; xây dựng Trạm bơm tăng áp 2 hiệu suất 36.000m3/ngđ.

Ngoài ra, NNT sẽ phối hợp với các chủ đầu tư Dự án, đầu tư đường ống cấp nước cho KCN Du Long, cho các dự án du lịch khu vực Sơn Hải, Mũi Dinh và các dự án năng lượng tái tạo, các khách hàng lớn.

Trước đó, năm 2021 NNT ghi nhận doanh thu 197 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 58 tỷ đồng lần lượt tăng 2% và 26% so với kế hoạch năm 2021. Với kết quả này, công ty dự trình kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 25% bằng tiền mặt.

Kế hoạch nâng cấp nhà máy nước Tháp Chàm, Cấp nước Ninh Thuận (NNT) đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 tăng 5% - Ảnh 2.

https://cafef.vn/ke-hoach-nang-cap-nha-may-nuoc-thap-cham-cap-nuoc-ninh-thuan-nnt-dat-muc-tieu-loi-nhuan-nam-2022-tang-5-20220407152322659.chn


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới