JOS lỗ năm thứ 8 liên tiếp, ghi âm vốn chủ gần 240 tỷ đồng


JOS lỗ năm thứ 8 liên tiếp, ghi âm vốn chủ gần 240 tỷ đồng

Năm 2019, CTCP Chế biến Thủy sản xuất khẩu Minh Hải (UPCoM: JOS) ghi nhận 266 tỷ đồng về doanh thu, giảm hơn 4%. công ty báo lỗ hơn 43 tỷ đồng, đây là năm thứ 8 liên tiếp công ty kinh doanh thua lỗ.


Kết quả kinh doanh năm 2019 của JOS


Nguồn: BCTC quý 4 của JOS

Theo BCTC quý 4/2019, trong quý, JOS ghi nhận 71.4 tỷ đồng doanh thu, tăng 60%. Giá vốn hàng bán bằng đến 98.5% doanh thu thuần khiến công ty ghi lãi gộp chỉ vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng.

trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận ở mức 15.1 tỷ đồng, tăng 17%, chủ yếu là chi phí lãi vay. Chi bán hàng chiếm hơn 4 tỷ đồng tăng 59% so với kỳ trước, dẫn đến công ty lỗ hơn 18 tỷ đồng.

Cả năm 2019, doanh thu của JOS đạt 254 tỷ đồng, giảm hơn 4% so với năm trước. Do giá vốn hàng bán tăng cao khiến cho lợi nhuận gộp của công ty chỉ đạt 3.4 tỷ đồng, giảm hơn 84%.

Doanh thu tài chính đạt 2.6 tỷ đồng tăng gần 5 lần. Tuy nhiên khoản doanh thu này không đủ bù đắp cho chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý công ty dẫn đến công ty lỗ hơn 43 tỷ đồng, lỗ gấp đôi so với năm ngoái. Tính đến nay, JOS đã lỗ 8 năm liên tiếp.

ở ngày 31/12/2019, tài sản của công ty đạt gần 254 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm đầu năm. Khoản tăng này chủ yếu từ tài sản ngắn hạn đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 85%. trong đó, phải thu ngắn hạn đạt 11 tỷ đồng, tăng 143% và hàng tồn kho ở mức 35.5 tỷ đồng tăng 75%.

Nợ phải trả của công ty ghi nhận ở mức 493 tỷ đồng. trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 99.9%, tập trung chủ yếu ở các khoản mục phải ngắn hạn khác và vay nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Do lỗ nhiều năm liên tiếp, vốn đầu tư chủ sỡ hữu không đủ bù đắp khoản lỗ của công ty. Do đó, JOS ghi nhận vốn chủ sở hữu âm gần 240 tỷ đồng.

Tố Diệp

FILI
— Trích dẫn: VietStock —