IPA lên kế hoạch lợi nhuận 2022 giảm gần một nửa


Ngày 29/6 đến đây, Tập đoàn Đầu tư I.P.A (HNX: IPA) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 với khá nhiều nội dung quan trọng.

Theo tài liệu họp được công bố, IPA sẽ trình phương pháp chào bán 213,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/CP.

Với hơn 2.100 tỷ đồng thu về từ đợt phát hành, IPA sẽ dùng để tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty thành viên, tăng vốn góp vào các công ty thành viên để mở rộng hoạt động trong lĩnh vực điện, năng lượng, bảo hiểm, bất động sản, công nghệ, công nghệ tài chính, cho vay ngang hàng… Không chỉ vậy, công ty cũng sẽ M&A các công ty đáp ứng tiêu chí và thực hiện các đầu tư ngắn hạn khác.

Bên cạnh đó, HĐQT IPA còn đưa ra phương pháp chào bán cổ phiếu riêng lẻ tỷ lệ 9,9% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty tại thời điểm thực hiện thủ tục chào bán. Giá chào bán căn cứ cơ sở đàm phán giữa 2 bên và không thấp hơn trung bình giá trong 30 phiên giao dịch gần nhất trên thị trường tính đến thời điểm thực hiện. Số tiền thu về sẽ được dùng để mua/góp vốn kinh doanh với công ty trong lĩnh vực bất động sản để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bất động sản của IPA.

Việc thực hiện các cách huy động vốn sẽ diễn ra trong năm 2022 hoặc 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về hoạt động kinh doanh, IPA lên kế hoạch 2022 gồm có tổng doanh thu 1.680 tỷ đồng, giảm 10% và lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, giảm gần 50% so với năm trước. HĐQT cho biết kế hoạch đưa ra thận trọng trên cơ sở ước tính các khoản doanh thu và lợi nhuận dự kiến đạt được từ các hoạt động đầu tư hiện hữu và chưa tính đến trường hợp phát sinh từ hoạt động chuyển nhượng vốn. HĐQT cũng đề xuất đổi thay ngành, nghề kinh doanh của công ty để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, tăng room từ 0% lên 49%.

Không chỉ thế, đại hội lần này cũng sẽ tiến hành bầu HĐQT nhiệm kỳ mới với 5 ứng viên là ông Vũ Hiền, bà Phạm Minh Hương, bà Vũ Nam Phương, bà Nguyễn Ngọc Thanh và ông Vũ Hoàng Hà – người hiện cũng đang đảm trách vai trò thành viên HĐQT Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI).

Ngày 15/6 vừa qua, IPA đã đăng ký mua 4,292 triệu cổ phiếu PTI theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Trước đó, từ ngày 13/5 đến ngày 10/6/2022, IPA cũng đã đăng ký mua 4,2 triệu cổ phiếu PTI Tuy nhiên không thành công, nguyên nhân là do tổ chức này đã điều chỉnh thời gian dự kiến giao dịch.

Trở lại với IPA, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu này hiện giao dịch vùng 19.500 đồng/CP, giảm 38% tính từ đầu tháng 6.


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới