HVG lỗ ròng 254 tỷ đồng trong quý 1/2020


HVG lỗ ròng 254 tỷ đồng trong quý 1/2020

CTCP Hùng Vương (HOSE: HVG) vừa công bố BCTC quý 1 theo niên độ tài chính từ ngày 01/10/2019 – 31/12/2019 với khoản lỗ ròng 254 tỷ đồng.


Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của HVG


Nguồn: BCTC quý 1/2020 của HVG

Kết thúc quý 1/2020, theo niên độ tài chính từ ngày 01/10/2019 đến ngày 31/12/2019, HVG ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán lần lượt giảm 46% và 35% so với cùng kỳ. Song giá vốn vượt doanh thu dẫn đến khoản lỗ gộp của HVG gần 42 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 1/2020, HVG ghi nhận chi phí quản lý công ty gấp 6 lần so với cùng kỳ, đạt hơn 95 tỷ đồng. trong đó, trích dự phòng phải thu khó đòi lên đến hơn 77 tỷ đồng.

Chi phí tài chính của công ty cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ. trong đó, chi phí lãi vay chiếm đến gần 70 tỷ đồng, tăng hơn 40% so với cùng kỳ.

Thêm vào đó, HVG cũng ghi nhận khoản lỗ công ty liên doanh liên kết gần 11 tỷ đồng. Được biết, tính đến ngày 31/12/2019, HVG ghi nhận gần 782 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh liên kết. trong đó, hai khoản đầu tư lớn nhất là hơn 313 tỷ đồng vào công ty TP TĂCN Việt Nam (VTF) (tỷ lệ sở hữu 33.16%) và 288 tỷ đồng vào CTCP NTTS Hùng Vương – Miền Tây (HMT) (tỷ lệ sở hữu 48%).

Khép lại quý 1/2020, HVG báo lỗ ròng gần 254 tỷ đồng. 

các khoản phải thu ngắn hạn tính đến ngày 31/12/2019 của HVG đạt gần 3,629 tỷ đồng và hàng tồn kho đạt hơn 1,596 tỷ đồng. ở hiện ở, công ty ghi dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi đến gần 1,043 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2019, tổng tài sản của HVG ghi nhận đạt gần 7,793 tỷ đồng.

trong đó, tài sản hình thành từ nguồn nợ phải trả chiếm đến hơn 91.5%, chủ yếu do khoản vay nợ ngắn hạn và phải trả người bán của công ty. Cụ thể, hai khoản mục này lần lượt ghi nhận ở mức 2,846 tỷ đồng và gần 3,014 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2019 (niên độ tài chính từ ngày 01/10/2018 – 30/09/2019), HVG mang về 4,106 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 49% so với năm trước, Thêm nữa thực hiện 94% kế hoạch cả năm. Tuy nhiên, lỗ ròng của công ty lên đến 1,075 tỷ đồng.

bây giờ, giá cổ phiếu HVG đang giao dịch quanh mức 7,940 tỷ đồng (10/02/2020), tăng 61% qua 1 năm với trọng lượng giao dịch bình quân 922,377 cp/phiên. Đáng chú ý, cổ phiếu HVG đang bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt kể từ ngày 04/06/2018 do công ty tiếp theo vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo.


Diễn biến giá cổ phiếu HVG từ đầu năm 2019.


 *Năm 2020, HVG đặt mục tiêu chuyển lỗ ngàn tỷ thành lãi sau thỏa thuận với Thaco

Tiên Tiên

FILI
— Phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới