Hụt doanh thu tài chính, quý 4 lãi hơn 76 tỷ đồng giảm 39% so với cùng kỳ


công ty Cổ phần FECON (HoSE: FCN) đã công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 và lũy kế cả năm 2019.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt hơn 1.255 tỷ đồng tăng hơn 10% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán lại tăng gần 11% nên lãi gộp đạt gần 186 tỷ đồng tăng gần 10% so với quý 4/2018.

Trong kỳ Fecon giảm đến 95% doanh thu từ hoạt động tài chính xuống chỉ còn vỏn vẹn 7 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, do trong quý 4/2018, lợi nhuận hợp nhất đóng góp khoảng 52 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng 60% cổ phần của công ty mẹ ở công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Hảo 6 cho đối tác Acwa Power trong khi quý 4/2019, công ty mẹ không thực hiện hoạt động chuyển nhượng cổ phần nào ở công ty con, công ty liên kết nào dẫn đến lợi nhuận suy giảm.

Mặc dù chi phí tài chính cũng thu hẹp 85% về mức 20 tỷ đồng song chi phí bán hàng lại tăng 31% lên hơn 6 tỷ và chi phí QLDN tăng 17% lên hơn 43 tỷ đồng. Đáng chú ý trong quý FCN còn ghi nhận thêm khoản lỗ khác gần 19 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2018 lại ghi nhận lãi khác 23,5 tỷ đồng. Kết quả FCN báo lãi sau thuế quý 4/2019 hơn 72 tỷ đồng, giảm 39% so cùng kỳ.

Fecon (FCN): Hụt doanh thu tài chính, quý 4 lãi hơn 76 tỷ đồng giảm 39% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2019, doanh thu của Fecon đạt gần 3.061 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cả năm 2018. Doanh thu tài chính của FCN đạt hơn 216 tỷ đồng, giảm 35%. Mặc dù không có khoản tiền bán khoản đầu tư cao đột biến như năm 2018 (hơn 311 tỷ đồng), song FCN có ghi nhận khoản thu hoạt động tài chính khác đạt gần 204 tỷ đồng.

Bên cạnh việc chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 29% lên mức 167 tỷ đồng, FCN còn có khoản lỗ khác 4,6 tỷ trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 35 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế giảm 11% xuống còn gần 222 tỷ đồng, và chỉ hoàn thành được 62% mục tiêu kế hoạch của năm 2019.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của FCN tăng 22% so với đầu năm, lên gần 5.744 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng vọt lên gần 56 tỷ đồng, trong khi đầu năm chưa đến 1 tỷ đồng. Khoản đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết cũng tăng gấp đôi, từ 84,4 tỷ đồng đầu năm lên 162,6 tỷ đồng.

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ ghi nhận hơn 3.373 tỷ đồng, tương ứng tăng 21% do chi phí trả trước ngắn hạn tăng gần gấp đôi và vay nợ ngắn hạn tăng 36% so với hồi đầu năm.

trên thị trường, cổ phiếu FCN hiện giảm về vùng đáy 6 năm với 9.500 đồng/cp.

Fecon (FCN): Hụt doanh thu tài chính, quý 4 lãi hơn 76 tỷ đồng giảm 39% so với cùng kỳ - Ảnh 2.


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới