Hướng dẫn mốc thời gian hưởng hỗ trợ tiền thuê nhà


Cục Việc làm khẳng định thời gian đề nghị hỗ trợ căn cứ theo quy định tại điều 4, Quyết định 08, bắt đầu từ đầu tháng 2-2022. Bên cạnh đó, Quyết định 08 cũng quy định về khoảng thời gian NLĐ ở thuê, ở trọ, trong đó không quy định về thời điểm bắt đầu ở thuê, ở trọ trước ngày 1-2 hoặc sau ngày 28-3 nên NLĐ có thời gian ở trọ khoảng từ ngày 1-2 đến ngày 30-6 vẫn thuộc đối tượng hỗ trợ.

Khoản 1, điều 8 Quyết định 08 quy định về khoảng thời gian NLĐ ở thuê, ở trọ, trong đó không quy định về thời gian thuê trọ trước ngày 1-4 hoặc sau ngày 28-3 nên NLĐ có thời gian ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến 30-6 vẫn thuộc đối tượng hỗ trợ.

Cục Việc làm cũng đề nghị Sở LĐ-TB-XH các địa phương hướng dẫn NLĐ, công ty (DN) thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho tháng trước liền kề hoặc gộp 2, 3 tháng (ví dụ như tháng 6 làm đề nghị cho tháng 5 hoặc tháng 6 làm đề nghị cho tháng 5, 4, 3). Không chỉ vậy, hướng dẫn UBND cấp huyện căn cứ vào hồ sơ thực tế đề nghị của DN để thẩm định, phê duyệt, chi trả cho NLĐ theo tháng.

Về nơi nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ xét duyệt, Cục Việc làm đề nghị Sở LĐ-TB-XH các địa phương hướng dẫn người dùng lao động gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ đến UBND cấp quận, huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, vị trí sản xuất, kinh doanh, nơi mà NLĐ đang thực tế làm việc.

Theo H.Như

Người lao động


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới