Hơn 100 triệu cổ phiếu cổ tức sẽ được giao dịch từ ngày 20/9


Sở GDCK Sài Gòn chấp thuận niêm yết bổ sung 100,5 triệu cổ phiếu Chứng khoán Bản Việt (VCSC, VCI) từ ngày 13/9. Số cổ phiếu này sẽ giao dịch từ ngày 20/9.

Đây là lượng cổ phiếu đơn vị phát hành để trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%. Qua đó, vốn điều lệ VCI sẽ tăng từ 3.350 tỷ đồng lên 4.355 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp trên BCTC kiểm toán năm 2021.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông đã thông qua tổng cổ tức năm 2021 là 42% gồm 12% tiền mặt và 30% cổ phiếu. VCSC đã tạm ứng tiền mặt 12% vào cuối năm trước.

Về kinh doanh, năm 2022 công ty đã thông qua kế hoạch doanh thu 3.240 tỷ đồng, giảm 12,6% và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, tăng 2,7% so với thực hiện năm trước. Được biết, kế hoạch kinh doanh trên được VCSC xây dựng dựa trên cơ sở VN-Index đạt 1.550 điểm vào cuối năm.

trong đó, tại mảng môi giới, trước đây khách hàng tổ chức chiếm 20% thị trường, và VCI tập trung nhóm này vì đem đến khoản lợi nhuận tốt. Tuy nhiên ngày nay nhóm tổ chức đang giảm mạnh, chỉ còn 5-7%. trong khi nhóm khách hàng cá nhân đang chiếm trên 93-95%. VCI cũng đang có kế hoạch chuyển dịch cơ cấu, dù có hơi chậm Tuy nhiên về mảng môi giới thời gian đến công ty sẽ thúc đẩy nhóm khách hàng cá nhân.

Năm 2021, thị phần môi giới VCI đang vào mức 4,87%, đại diện VCI dự kiến năm 2022 sẽ tiếp tục giảm nhẹ trước khi tăng trở lại vào năm sau. Ngược lại, môi giới quốc tế VCI vẫn tăng.

Nửa đầu năm 2022, VCI đạt doanh thu 1.838 tỷ đồng, tăng 9%; lãi sau thuế 717 tỷ đồng, cùng tương đương cùng kỳ năm trước. Như vậy, VCI đã thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu hoạt động và 46% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới