Hỗ trợ công ty nâng cao năng lực cạnh tranh sau đại dịch


Trong năm nay, “Gói hỗ trợ công ty tạo ảnh hưởng xã hội ứng phó với SARS-CoV-2″ do Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa phối hợp với Bộ các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Chương trình Phát triển LHQ (UNDP) sẽ hỗ trợ 30 công ty tạo ảnh hưởng xã hội thuộc lĩnh vực nông nghiệp và du lịch, đặc biệt là các công ty do phụ nữ và các nhóm yếu thế làm chủ. Mỗi công ty sẽ được huấn luyện chuyên biệt trong 6 tháng và vốn hạt giống 100 triệu đồng để xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh mới.

Ông Lê Mạnh Hùng – Cục trưởng Cục Phát triển công ty, Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết, gói hỗ trợ này sẽ góp phần hỗ trợ các công ty tạo ảnh hưởng xã hội (SIB) tháo dỡ những nút thắt, siêu là khó khăn thông qua những hành động cụ thể.

“Chúng tôi siêu hy vọng là các công ty mà đúng đối tượng của chương trình, dự án này tham gia đăng ký và tích cực hưởng ứng dự án để có sự lan tỏa. hiện nay trong gói này mới có 30 công ty sẽ được nhận hỗ trợ, Nhưng 30 công ty này, tôi kỳ vọng sẽ có sự lan tỏa và ảnh hưởng nhất định đến với cộng đồng các công ty khác, đặc biệt là các nhóm mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư bảo trợ có thể trở thành đối tượng áp dụng chương trình” – ông Lê Mạnh Hùng nói.

Sau đại dịch COVID 19, có thể thấy những đổi thay về môi trường kinh doanh, thói quen sinh hoạt, đổi thay về xã hội, Thế Bởi thế việc trang bị thêm kiến thức, kỹ năng mềm cho nguồn nhân lực đội ngũ công nhân viên trong từng công ty và hợp tác xã là cần thiết, để công ty duy trì được tính bền bỉ. Nghiên cứu của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) vào tháng 8 năm ngoái cho thấy, doanh thu của các công ty hộ gia đình và công ty siêu nhỏ, vừa và nhỏ giảm mạnh, buộc họ phải cắt giảm hoạt động và sa thải công nhân.

công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn và vận tải hành khách là những công ty bị ảnh hưởng nặng nề nhất. ảnh hưởng này càng trầm trọng hơn đối với các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ. Vì thế, gói hỗ trợ này sẽ hỗ trợ các công ty tạo ảnh hưởng xã hội: xác định những thách thức chính tạo ra bởi SARS-CoV-2; thiết kế và chuyển đổi mô hình kinh doanh hoặc phát triển các mặt hàng, dịch vụ mới để thích ứng, xây dựng và thử nghiệm các mô hình kinh doanh, mặt hàng và dịch vụ mới.

Bà Caitlin Wiesen – Trưởng Đại diện Thường trú, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cho biết: “Các nghiên cứu nhận xét cơ bản cho thấy, gần 47% công ty tạo ảnh hưởng xã hội được phỏng vấn bị giảm doanh thu do ảnh hưởng của SARS-CoV-2. công ty có tỷ lệ giảm doanh thu cao nhất thuộc sở hữu của nhóm xài lao động là người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và hợp tác xã. Chúng tôi hy vọng rằng gói hỗ trợ công ty tạo ảnh hưởng xã hội ứng phó với SARS-CoV-2 sẽ kịp thời cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật và nguồn tài chính cần thiết để các SIB hiện thực hóa các ý tưởng đổi thay nhằm giải quyết các thách thức trong kinh doanh và mang đến lợi ích cho các nhóm dễ bị tổn thương”.

Chương trình không có giới hạn về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp hoặc vị trí địa lý miễn là các công ty hỗ trợ các nhóm dễ bị tổn thương và các mô hình kinh doanh được đề xuất và các mặt hàng, dịch vụ mới đủ sáng tạo, vững bền, có khả năng mở rộng và thích hợp để thích ứng với những thách thức của SARS-CoV-2.

Ông Brian Allemekinders, trưởng ban hợp tác phát triển, Đại sứ quán Canada tại Việt Nam cho rằng: “Bất chấp những thách thức mà các công ty này đang phải đối mặt, chúng tôi tin rằng họ có nhiều phẩm chất để đạt đến thành công như đam mê, cam đoan, tinh thần trách nhiệm và sáng tạo. Với sự hỗ trợ của gói hỗ trợ công ty tạo ảnh hưởng xã hội ứng phó với SARS-CoV-2, họ sẽ có thêm sức mạnh ý chí để đổi thay cuộc sống của các nhóm dễ bị tổn thương cũng như xã hội Việt Nam”.

Với gói hỗ trợ này, công ty tạo ảnh hưởng xã hội sẽ nỗ lực phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh sáng tạo và cam đoan tạo ảnh hưởng tích cực cho xã hội và môi trường là hai yếu tố trọng tâm trong chiến lược hoạt động của họ sau đại dịch. Cân bằng các mục tiêu xã hội, môi trường với mô hình thương mại cho phép họ giải quyết các thách thức xã hội và môi trường một cách vững bền./.


— Bài Viết theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới