HĐND TP Hà Nội thông qua các nghị quyết quan trọng


Theo đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua việc cập nhật kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 của thành phố với 3 lĩnh vực y tế, giáo dục, tu bổ tôn tạo di tích. Tổng kinh phí dự kiến đầu tư là 49.202,8 tỉ đồng, thực hiện 1.467 dự án.

 HĐND TP Hà Nội thông qua các nghị quyết quan trọng  - Ảnh 1.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp

Về Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án dùng vốn đầu tư công của TP Hà Nội, HĐND thành phố đã thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư 22 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 5.010 tỉ đồng; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 6 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 10.240,8 tỉ đồng. HĐND thành phố cũng quyết nghị chuyển dự án cải tạo môi trường hồ Tứ Liên để giao chính quyền quận Tây Hồ tiếp tục thực hiện.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố đã xem xét 2 báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 năm 2018 của HĐND thành phố về quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo về Đồ án quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố đến 2030 và tầm nhìn đến 2050.

Theo B.H.Thanh

Người lao động


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới