HAX báo lãi ròng 2019 giảm 48%, thấp nhất 4 năm qua


HAX báo lãi ròng 2019 giảm 48%, thấp nhất 4 năm qua

Kết thúc năm 2019, CTCP Dịch vụ xe ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) báo lãi ròng đạt hơn 51 tỷ đồng, thấp nhất trong 4 năm qua (2016-2019).

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của HAX là kinh doanh và dịch vụ sửa chữa oto nhãn hiệu Mercedes-Benz và xe ô tô Nissan với doanh thu đạt gần 5,153 tỷ đồng, tăng 8% trong khi giá vốn hàng bán tăng 10%, chiếm hơn 4,957 tỷ đồng. Chính vì vậy, lãi gộp của HAX sụt giảm 15%, còn hơn 195 tỷ đồng kéo theo biên lãi gộp giảm từ 5% xuống còn 4%.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 270 triệu đồng, giảm 44% so với năm 2018 Tuy nhiên chi phí tài chính chủ yếu là chi phí lãi vay chiếm gần 57 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước.

Theo HAX, năm 2019 là năm thị trường kinh doanh oto Việt Nam tăng trưởng về số lượng xe bán ra cũng như có sự cạnh tranh khốc liệt và giá và chính sách ưu đãi của các hãng oto.

Chính vì vậy, với mục tiêu gia tăng doanh số bán ra và tăng thị phần kinh doanh xe Mercedes-Benz ở Việt Nam, HAX đã không ngừng đẩy mạnh các chính sách ưu đãi về giá, chương trình khuyến mãi… trong chính sách bán hàng dẫn đến chi phí bán hàng chiếm gần 117 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2018. Ngoài ra chi phí quản lý công ty chiếm gần 53 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2018.

Chi phí tăng và cao hơn thu nhập nên HAX phải ôm lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 30 tỷ đồng. Song nhờ hữu ích nhuận khác kéo lại đã giúp HAX có lãi ròng hơn 51 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2018. Đây là mức lãi ròng thấp nhất của HAX kể từ năm 2016.


Kết quả kinh doanh của HAX tử năm 2016 đến năm 2019. Đvt: triệu đồng, %


trong đó, thu nhập khác đến từ tiền thưởng đạt chỉ tiêu theo chương trình kinh doanh của đại lý cung cấp xe Mercedes – Benz đạt hơn 73 tỷ đồng, giảm 17% so với năm trước, lãi thanh lý tài sản cố định hơn 17 tỷ đồng, cao gấp 3 lần năm trước và khoản thu nhập khác đạt gần 6 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018.

So với kế hoạch năm 2019, HAX chỉ thực hiện được 92% chỉ tiêu doanh thu và 42% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của HAX đạt hơn 1,632 tỷ đồng, giảm 10% so với hồi đầu năm 2019. trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn giảm 41% so với đầu năm, còn gần 394 tỷ đồng và khoản phải thu dài hạn đạt hơn 5 tỷ đồng, giảm 15%.

Nợ phải trả của HAX chiếm gần 1,167 tỷ đồng nguồn vốn, giảm 14% so với đầu năm 2019, chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động chiếm hơn 948 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu kỳ.

các khoản vay này được thế chấp bởi giá trị hàng tồn kho, giá trị còn lại tài sản cố định hữu hình, giá trị còn lại tài sản cố định vô hình với số tiền lần lượt tương ứng là 658 tỷ đồng, 165 tỷ đồng và 11 tỷ đồng.


Diễn biến giá cổ phiếu HAX từ đầu năm 2019 đến phiên 12/02/2020


Nguồn: VietstockFinance

trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAX đang được giao dịch quanh mức 14,000 đồng/cp (phiên sáng 12/02/2020), giảm nhẹ 2% so với đầu năm 2019.

Khang Di

FILI
— Nguồn: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới