Hapro miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT


Hapro miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT

Ngày 11/02/2020, Tổng công ty thương mại Hà Nội – CTCP (Hapro, UPCoM: HTM) thông báo miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Nga thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT HTM

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nga sẽ không còn là Chủ tịch HĐQT của HTM với tỷ lệ tán thành của các thành viên HĐQT là 100%.

Theo báo cáo tài chính quý 4/2019, mặc dù doanh thu thuần của Hapro sụt giảm mạnh đến 54%, chỉ còn hơn 357 tỷ đồng, song nhờ doanh thu tài chính cao gấp 5 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 122 tỷ đồng nên Hapro có lãi ròng đạt hơn 93 tỷ đồng, cao gấp 14 lần cùng kỳ năm 2018. Lãi ròng lũy kế cả năm 2019 của Hapro đạt gần 118 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, HĐQT HTM vừa thông qua Nghị quyết chuyển nhượng toàn bộ hơn 4.03 triệu cp của Tổng công ty ở CTCP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội (Unimex Hà Nội). Ước tính theo giá chuyển nhượng 11,000 đồng/cp, Hapro sẽ thu về hơn 44 tỷ đồng từ việc thoái sạch vốn khỏi Unimex Hà Nội.

*Hapro muốn thoái sạch vốn khỏi Unimex Hà Nội

Tiên Tiên

FILI
— Theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới