Hàng loạt công ty sai phạm về BHXHTheo đó, các vi phạm của DN chủ yếu như: Chưa ghi đúng, đủ chức danh nghề của NLĐ trong sổ BHXH; lao động đã nghỉ việc Nhưng chưa nhận được sổ BHXH; thời gian hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe trùng với thời gian đi làm có hưởng lương; vẫn còn NLĐ chưa được tham gia BHXH; mức đóng BHXH, BHYT của một số NLĐ không đúng với mức lương trong thang, bảng lương; thường xuyên chậm đóng, nợ đọng BHXH, BHYT.

Đoàn Thanh tra BHXH Việt Nam đã yêu cầu các DN này phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT để cam kết quyền lợi cho NLĐ; chấm dứt tình trạng chậm đóng, nợ đóng BHXH, BHYT; hoàn trả về quỹ BHXH số tiền NLĐ hưởng chế độ ốm đau, thai sản không đúng quy định…

Bên cạnh đó, giao BHXH Sài Gòn tập hợp, theo dõi, đôn đốc việc chấp hành pháp luật của những đơn vị này.

Theo Đại Huệ

Tiền phong


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới