Hải Minh (HMH) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm gần 20%, chủ trương xây kho hàng 3.520 m2


công ty cổ phần Hải Minh (Mã CK HMH) đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông 2022 với rất nhiều điểm đáng chú ý.

Theo tài liệu đại hội, CTCP Hải Minh đặt mục tiêu năm 2022 với tổng doanh thu 108,9 tỷ đồng tăng 5,1%, lợi nhuận sau thuế 13,5 tỷ đồng giảm 19,5% so với thực hiện năm 2021.

Hải Minh (HMH) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm gần 20%, chủ trương xây kho hàng 3.520 m2 - Ảnh 1.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ HMH

Về định hướng đầu tư 2022, Hải Minh tiếp tục định hướng đầu tư mở rộng các dịch vụ mới; nắm bắt cơ hội đầu tư thích hợp với quy mô và nguồn vốn của công ty.

ngầu, HMH sẽ chủ trương xây dựng dự án “Kho hàng nội địa Hải Minh” của công ty TNHH Tiếp Vận Hải Minh với diện tích 3.520 m2 tại bãi container Hải Minh trong năm 2022, kinh phí dự kiến 25,2 tỷ đồng. Nguồn vốn tự có 12 tỷ đồng, đi vay 13,2 tỷ đồng.

Trước đó, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, HMH đạt tổng doanh thu 103,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN 16,76 tỷ đồng lần lượt vượt 2% và 28% kế hoạch 2021. So sánh với cùng kỳ năm 2020, tổng doanh thu thực hiện được năm 2021 giảm 11%. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 1% do tổng chi phí giảm 14% nhiều hơn mức tăng của tổng doanh thu. HMH dự kiến chia cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 10%.

nhận được kết quả này là do trong năm HMH đã đầu tư và đưa vào dùng kho CFS của công ty TNHH Nam Phát tại khu vực Hải Phòng, diện tích 3200 m2 theo đúng tiến độ đề ra. Hệ thống kho Nam Phát đưa vào khai thác từ 1/4/2021 đã phát huy được hiệu quả tốt.

trên thị trường, chốt phiên giao dịch ngày 06/04, thị giá của HMH ở mức 20.900 đồng/ cổ phiếu, tương đương vốn hóa hơn 268 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng thời điểm cuối năm 2021.

Hải Minh (HMH) đặt mục tiêu lợi nhuận giảm gần 20%, chủ trương xây kho hàng 3.520 m2 - Ảnh 2.

https://cafef.vn/hai-minh-hmh-dat-muc-tieu-loi-nhuan-giam-gan-20-chu-truong-xay-kho-hang-3520-m2-20220406155323294.chn


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới