Hải An (HAH) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu tổng tỷ lệ 50%


Ngày 26/4 đến đây, công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ đạt 50%.

Cụ thể, HAH sẽ tiến hành chia cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ nhận về 1.000 đồng. Ngày thanh toán là 16/5/2022. Thêm nữa, công ty cũng sẽ thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 40%, tương đương cổ đông hiện hữu sở hữu mỗi 10 cổ phiếu được nhận cổ tức bằng 4 cổ phiếu mới.

Như vậy, với 48,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến HAH sẽ chi ra số tiền trả cổ tức lên đến hơn 48,8 tỷ đồng, cùng với phát hành mới hơn 19,5 triệu cổ phiếu. Vốn điều lệ công ty dự kiến tăng lên mức gần 683 tỷ đồng.

Nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế lũy kế tại thời điểm cuối năm 2021. BCTC hợp nhất đã kiểm toán của Hải An tại thời điểm 30/12/2021 ghi nhận số lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa cung cấp lên đến 592 tỷ đồng. Bên cạnh đó công ty còn 191,6 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần và 280,5 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Về tình hình kinh doanh, năm 2021 tổng doanh thu Hải An đạt hơn 1.955 tỷ đồng, tương ứng hoàn thành 117,7% kế hoạch. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 550,6 tỷ đồng, gấp đến 3,5 lần mục tiêu đề ra. Đây là mức lợi nhuận cao nhất từ trước đến nay của Hải An.

trên thị trường chứng khoán, thị giá HAH sau phiên 28/3 lập đỉnh lịch sử 103.000 đồng/cp đã quay đầu bước vào nhịp điều chỉnh giảm. Đóng cửa phiên 8/4, giá cổ phiếu HAH đạt 91.100 đồng/cp.

Hải An (HAH) chốt quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu tổng tỷ lệ 50% - Ảnh 1.

https://cafef.vn/hai-an-hah-chot-quyen-tra-co-tuc-nam-2021-bang-tien-va-bang-co-phieu-tong-ty-le-50-20220408183502348.chn


— Trích dẫn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới