GTA báo lãi ròng 2019 tăng 5%


GTA báo lãi ròng 2019 tăng 5%

CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) ghi nhận lợi nhuận ròng năm 2019 đạt 18.29 tỷ đồng, tăng 5.1%.


Kết quả kinh doanh của GTA trong năm 2019


Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2019 của GTA

Ghi nhận theo báo cáo tài chính hợp nhất của công ty, trong quý 4/2019, doanh thu đạt 146.4 tỷ đồng, tăng 3.8% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu tài chính đạt 4.8 tỷ đồng, giảm hơn 31% do sụt giảm từ lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Chi phí tài chính chiếm gần 3 tỷ đồng, giảm 34% so với năm trước. trong đó, chi phí lãi vay giảm hơn 30%.

Lãi ròng quý 4 của công ty đạt 18.3 tỷ đồng, tăng hơn 5%.

 

Tính cả năm 2019, doanh thu của công ty đạt gần 662.6 tỷ đồng, tăng hơn 14%. Lợi nhuận gộp đạt 47.1 tỷ đồng, tăng hơn 12%.

 

Kết thúc năm 2019, GTA lãi ròng 18.3 tỷ đồng, tăng hơn 5% so với năm trước. So với các chỉ tiêu kế hoạch đầu năm đặt ra, GTA hoàn thành 100% kế hoạch về doanh thu và 102% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế.

ở thời điểm cuối năm 2019, tổng tài sản của GTA đạt gần 551 tỷ đồng, giảm gần 17% so với thời điểm đầu năm. trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm hơn 92% tổng tài sản của công ty, chủ yếu là các khoản phải thu tài chính ngắn hạn chiếm hơn 67%.

Nợ phải trả của công ty ở mức gần 382.4 tỷ đồng, giảm gần 23% so với thời điểm đầu năm, chiếm gần 70% so với tổng nguồn vốn. trong đó, nợ ngắn hạn chiếm 100% so với tổng nợ, chủ yếu là các khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn từ ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (chiếm hơn 67% so với tổng nợ).

ngày nay, giá cổ phiếu của GTA dao động quanh mức 12,000 đồng/cp. trọng lượng giao dịch bình quân đạt gần 8,000 cp/phiên trong một năm trở lại đây.


Diễn biến giá cổ phiếu trong một năm trở lại đây


Tố Diệp

FILI
— Bài viết phỏng theo VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới