Gói tín dụng hỗ trợ lên đến 300.000 tỷ đồng, Tuy nhiên Vì sao công ty vẫn khó tiếp cận?


Theo báo cáo mới đây của Ngân hàng Nhà nước, nhằm hỗ trợ các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đến nay, các TCTD đã bước đầu cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho trên 52.000 khách hàng, trong đó NHCSXH 40.000 khách hàng với dư nợ 17.927 tỷ đồng (trong đó NHCSXH 1.400 tỷ đồng); và đã miễn giảm lãi cho 6.427 khách hàng với dư nợ 125.242 tỷ đồng, số lãi được miễn giảm khoảng 300 tỷ đồng.

Ngoài ra, các TCTD đã tích cực triển khai các chương trình, gói mặt hàng tín dụng ưu đãi lãi suất thấp hơn lãi suất thông thường từ 0,5-3%/năm. ngày nay, các TCTD đã cho vay mới đối với 354.286 khách hàng (trong đó NHCSXH 275.000 khách hàng), doanh số cho vay đạt 165.208 tỷ đồng (trong đó NHCSXH 12.000 tỷ đồng). trong đó, dư nợ tập trung chủ yếu ở một số ngành nh: Công nghiệp chế biến, chế tạo (60.000 tỷ đồng); Bán buôn bán lẻ (43.000 tỷ đồng); Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản (16.000 tỷ đồng). 

Gói tín dụng hỗ trợ lên đến gần 300.000 tỷ của các ngân hàng đang được nhận xét cao về tính siêu cần thiết với cộng đồng công ty và nền kinh tế. Tuy nhiên, xung quanh việc triển khai gói tín dụng này cũng nảy sinh nhiều vấn đề khiến chính sách hỗ trợ này khó phát huy hiệu quả tốt nhất. 

Theo nhận xét của Bộ công thương, ngày nay hầu như các công ty công nghiệp siêu khó tiếp cận với các hỗ trợ tín dụng tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN, nguyên nhân chính là do Ngân hàng Nhà nước dành nhiều quyền tự quyết cho các ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ công ty, trong khi bản thân các ngân hàng thương mại thực chất hoạt động theo cơ chế của công ty thông thường, phải chịu sức ép về chỉ tiêu lợi nhuận với các cổ đông, Chính vì vậy sẽ hạn chế trong việc hỗ trợ các công ty công nghiệp đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 do sẽ gây ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận và kết quả kinh doanh của ngân hàng. 

Thế Bởi thế, Bộ Công thương cho rằng cần áp dụng các công cụ mạnh hơn để trực tiếp hỗ trợ tín dụng cho các công ty công nghiệp, đặc biệt là các công ty nhỏ và vừa. 

trong đó, BCT đề xuất dùng công cụ tái cấp vốn với tỷ lệ chiết khấu phù hợp cho các ngân hàng thương mại để trực tiếp chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay đối với các công ty công nghiệp (mức giảm lãi suất bằng 30% so với mức lãi suất ngày nay trong thời hạn 12 – 24 tháng), giản đơn hóa và minh bạch hoá các thủ tục để các công ty có thể không khó khăn tiếp cận với các hỗ trợ tín dụng của nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực thi các chính sách hỗ trợ tín dụng của các ngân hàng thương mại để bảo đảm hiệu quả hỗ trợ cho các công ty công nghiệp.

Bộ Công thương cũng cho rằng cần sửa đổi một số quy định cụ thể tại Thông tư số 01/2020/TT-NHNN để tạo điều kiện cho công ty dễ tiếp cận hỗ trợ tín dụng.

Cần điều chỉnh thời gian cơ cấu lại nợ?

trong đó, về vấn đề cơ cấu lại thời hạn trả nợ, theo Điều 4 Thông tư số 01/2020/TT-NHNN thì thời gian cơ cấu nợ không vượt quá 12 tháng kể từ ngày Cuối cùng của thời hạn cho vay.

Tuy nhiên, trong thực tế, với diễn biến phức tạp ngày nay, dịnh bệnh có khả năng tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty từ 6 đến 12 tháng đến. Theo ước tính từ một số ngân hàng thương mại, các công ty đang hoạt động cầm chừng chiếm khoảng 40% – 60%, một số công ty có đơn hàng với các đối tác châu Âu, Trung Quốc và Mỹ đều bị dừng 100%; các đơn hàng trong nước giảm từ 40%-60%. Sau thời điểm siêu khó khăn, các công ty cần phải có thời gian phục hồi, khôi phục hoạt động sản xuất.

Với những phân tích đó, cần điều điều chỉnh thời gian cơ cấu lại trong trường hợp kéo dài thêm một khoảng thời gian trả nợ không vượt quá 18 tháng hoặc 24 tháng.

giản đơn hoá hồ sơ chứng minh ảnh hưởng

Việc ban hành quy định nội bộ về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định của Thông tư cũng cần sửa đổi. 

Tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư quy định “Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng và nhận xét của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và/hoặc lãi của khách hàng sau khi được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phù hợp mức độ ảnh hưởng của dịch Covid – 19″.

Tuy nhiên, ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã khiến hàng tồn kho của các công ty tăng, nhiều công ty phải tạm dừng sản xuất. Như vậy, hồ sơ chứng minh của các công ty để đáp ứng những điều kiện cho vay sẽ bị ảnh hưởng, nguồn trả nợ sẽ không đáp ứng các quy định nội bộ của các tổ chức tín dụng (TCTD).

Thế Bởi thế, BCT cho rằng cần điều chỉnh theo hướng giản đơn hóa hồ sơ chứng minh bị ảnh hưởng, nguồn trả nợ/điều kiện cơ cấu nợ.

Điều kiện tham gia các gói tín dụng còn siêu phức tạp

Về các gói hỗ trợ, theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các TCTD đều chủ động đưa ra các gói hỗ trợ lãi suất, giảm lãi suất cho vay từ 0,5% – 1,0% so với thỏa thuận trước. Tuy nhiên, thực tế điều kiện để tham gia các gói tín dụng này đều siêu phức tạp và việc giảm lãi suất như trên còn ít, chưa thực sự là đòn bẩy để thúc đẩy phát triển, cần có công cụ trực tiếp theo nữa từ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ các công ty.

Với những phân tích trên, Bộ Công Thương cho rằng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên có gói tín trang dụng cụ thể để hỗ trợ các công ty trong công đoạn siêu khó khăn. Ví dụ như: Cho vay với lãi suất thấp, giãn thời gian trả nợ lãi cho khách hàng…

Gói tín dụng hỗ trợ lên đến 300.000 tỷ đồng, Tuy nhiên Vì sao công ty vẫn khó tiếp cận?  - Ảnh 1.


— Trích dẫn: Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...