giản đơn hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền xài đất


Giấy chứng nhận quyền xài đất là một trong số nội dung được giản đơn hóa theo Quyết định số 721/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký vào ngày 16/6 vừa qua về phê duyệt phương pháp cắt giảm, giản đơn hóa hai quy định về quản lý đất đai liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi công dụng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Nội dung đẹp mắt của Quyết định tập trung vào giản đơn hóa 2 thủ tục gồm: giản đơn hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền xài đất và Mẫu hóa Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền xài đất.

Theo đó, với thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền xài đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền xài đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở, bổ sung hình thức thực hiện thủ tục này theo phương thức điện tử tùy thuộc điều kiện cụ thể về hạ tầng kỹ thuật CNTT, cơ sở dữ liệu đất đai đang quản lý tại địa phương.

giản đơn hóa thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền xài đất - Ảnh 1.

Các quy định về quản lý đất đai sẽ được giản đơn hóa. Ảnh Internet

Bên cạnh đó, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, Bộ phận Một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quyết định cũng chỉ ra lý do là nhằm tạo điều kiện tốt cho người dân và công ty khi thực hiện thủ tục cũng như góp phần rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục so với việc thực hiện thủ tục theo phương thức truyền thống.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu là hoàn toàn khả thi dựa trên các hệ thống thông báo đã sẵn sàng như: Hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia; cơ sở dữ liệu thuế; hệ thống một cửa điện tử của 63 tỉnh, thành phố đã kết nối, kết hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia,.. Đồng thời, vấn đề này đã thực hiện thành công đối với thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân đối với thuế, lệ phí trước bạ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Về thủ tục chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền xài đất, trong thành phần hồ sơ, mẫu hóa Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền xài đất. Lý do là bảo đảm rõ ràng, minh bạch, áp dụng chung thống nhất, tránh yêu cầu tùy tiện của cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Với thủ tục này, thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu, liên thông điện tử giữa các cơ quan thuế, tài nguyên và môi trường, kho bạc, Bộ phận Một cửa, ngân hàng hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để cho phép cá nhân, tổ chức thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai trên hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng Dịch vụ công quốc gia.

quy trình thực hiện giản đơn hóa 2 thủ tục nêu trên là từ năm 2022-2025.


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới