Giải phóng mặt bằng là khâu then chốt để hoàn thành dự án đường sắt đô thị đúng tiến độ


Giải phóng mặt bằng là khâu then chốt để hoàn thành dự án đường sắt đô thị đúng tiến độ - Ảnh 1.

Tại hội thảo, ông Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch TP Hà Nội cho biết, công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất là tiền đề quan trọng, làm cơ sở thực hiện đối với các dự án đường sắt đô thị. Việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất kịp thời là khâu then chốt để hoàn thành dự án đúng tiến độ, tăng hiệu quả dự án đầu tư.

Đại diện các cơ quan quản lý của Hà Nội và TPHCM chia sẻ kinh nghiệm thực hiện công tác giải phòng mặt bằng dự án đường Vành đai 4 Hà Nội; ý nghĩa của việc phát triển tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên (TPHCM) liên quan đến sự siêu cần thiết của các quy định phát triển ngầm.

sau khi phân tích các rủi ro chậm trễ phát triển dự án metro từ công tác chuẩn bị mặt bằng, các chuyên gia đã chia sẻ kinh nghiệm thu hồi đất và giải phóng mặt bằng của các nước có đường sắt đô thị phát triển mạnh như Trung Quốc, Singapore… Thêm nữa, các chuyên gia đưa ra giải pháp tháo dỡ các cơ chế chuyển dịch đất đai để nâng cấp đô thị dựa vào hệ thống giao thông công cộng; cơ chế quy hoạch, đền bù và giải phóng mặt bằng cho đề án phát triển đường sắt đô thị.

Bên cạnh đó, các chuyên gia quốc tế cũng đề xuất cơ chế tài trợ đổi thay cho các dự án đường sắt đô thị, các khuyến nghị về chiến lược huy động nguồn lực từ đất đai, giải pháp thu hút các nhà đầu tư tư nhân tham gia phát triển dự án TOD.

Kết quả của chương trình hội thảo sẽ là cơ sở cho 2 thành phố đề xuất chủ trương, chính sách đặc thù, thích hợp với điều kiện thực tiễn, có tính khả thi trong lĩnh vực tái thiết, phát triển đô thị nói chung và hệ thống đường sắt đô thị nói riêng.


— Nguồn lấy từ: Cafef —