Giá trị xuất khẩu lâm sản ước đạt 10,42 tỷ USD trong 7 tháng


Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 7 ước đạt 1,41 tỷ USD, giảm 5,5% so với tháng 6 và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc Nhưng, tính chung 7 tháng qua, giá trị xuất khẩu lâm sản vẫn tăng 1,3% so với cùng kỳ, ước đạt 10,42 tỷ USD.

Trong 7 tháng, gỗ và lâm sản xuất khẩu sang 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. trong đó, các thị trường như: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Hàn Quốc tiếp tục là những thị trường xuất khẩu chính, chiếm 90% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.

Riêng thị trường Mỹ, thị trường chiếm tỷ trọng giá trị xuất khẩu lâm sản cao nhất đã có sự giảm mạnh với 4,9% so với cùng kỳ nên kéo đà tăng trưởng xuất khẩu lâm sản từ đầu năm đến nay./.

Theo Minh Long

VOV


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới