Giá phân bón neo cao, Đạm Cà Mau lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong quý 2, lợi nhuận 6 tháng gấp 5 lần kế hoạch năm


công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã CK: DCM) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022, ghi nhận doanh thu tăng mạnh 66% so với cùng kỳ, từ mức 2.505 tỷ đồng lên đến 4.145 tỷ đồng trong kỳ này. Giá vốn tăng nhẹ hơn với 49%, theo đó lợi nhuận gộp thu về đạt hơn 1.353 tỷ đồng, gấp 2,6 lần so với quý 2/2021.

Theo DCM, giá phân bón có giảm trong quý 2 so với quý 1 trước đó, Tuy nhiên vẫn neo ở mức cao. Riêng giá bán bình quân mặt hàng Ure trong kỳ báo cáo đã cao hơn 79% so với cùng kỳ năm trước, từ đó khiến doanh thu bán hàng của công ty mẹ tăng tốt.

Bên cạnh đó, các yếu tố chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, quản lý đều tăng do biến động giá chất liệu đầu vào tăng. Tuy nhiên, nhờ giá phân bón thuận tiện làm cho LNST của công ty mẹ và hợp nhất tăng tốt. Theo đó, DCM thu về lãi ròng 1.039 tỷ đồng, cao gần 3,5 lần cùng kỳ.

Giá phân bón neo cao, Đạm Cà Mau lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong quý 2, lợi nhuận 6 tháng gấp 5 lần kế hoạch năm - Ảnh 1.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần tăng đến 90% lên 8.428 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí DCM đạt lãi ròng 2.554 tỷ đồng, tăng 473% so với nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch cả năm, DCM đã vượt xa chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Bước sang năm 2022, DCM đặt kế hoạch có phần siêu thận trọng với tổng doanh thu hợp nhất năm 2022 là 9.049 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 513 tỷ đồng, tương ứng lần lượt giảm 10% và giảm 72% so với năm 2021. Như vậy, chỉ sau 2 quý đầu tiên của năm 2022, DCM đã hoàn thành được 93% mục tiêu về doanh thu và vượt xa hàng lần mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến thời điểm 30/6/2021, tổng tài sản DCM vào mức 13.928 tỷ đồng, tăng 26% so với mức 11.072 tỷ đồng hồi đầu năm.

Nợ phải trả tăng nhẹ từ mức 3.594 tỷ lên 3.930 tỷ đồng, trong đó hơn 3.237 tỷ đồng là nợ ngắn hạn, tập trung nhiều tại hai khoản mục là phải trả người bán ngắn hạn và chi phí phải trả ngắn hạn. Vốn chủ sở hữu vào thời điểm cuối quý 2 đạt mức 9.998 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp đang có hơn 2.940 tỷ đồng.

Giá phân bón neo cao, Đạm Cà Mau lãi ròng hơn 1.000 tỷ đồng trong quý 2, lợi nhuận 6 tháng gấp 5 lần kế hoạch năm - Ảnh 2.

trên thị trường, chốt phiên 26/7, thị giá cổ phiếu DCM đạt 29.100 đồng/cp.

https://cafef.vn/gia-phan-bon-neo-cao-dam-ca-mau-lai-rong-hon-1000-ty-dong-trong-quy-2-loi-nhuan-6-thang-gap-5-lan-ke-hoach-nam-20220726153919054.chn


— Lấy từ Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới