Giá dầu tăng cao, PV Gas lãi kỷ lục hơn 5.000 tỷ đồng quý II


Tổng công ty khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS ) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu 27.653 tỷ đồng, tăng 22%. Giá vốn tăng thấp hơn nên lợi nhuận gộp đạt 6.912 tỷ đồng, tăng 83% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,7% lên 25%.

Doanh thu tài chính tăng 86% lên 380 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 79% lên 203 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 10% Nhưng chi phí quản lý giảm 60%.

Theo đó, “ông lớn” ngành khí đạt 5.086 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Đây là mức lãi kỷ lục của công ty.

Giá dầu tăng cao, PV Gas lãi kỷ lục hơn 5.000 tỷ đồng quý II - Ảnh 1.

Tổng công ty cho biết nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là giá dầu brent bình quân quý II đạt 114 USD/thùng, tăng 45 USD/thùng so với cùng kỳ năm trước, tức tăng 65% đã làm lợi nhuận của khí khô tăng tương ứng. Ngoài ra, giá CP bình quân quý II cũng tăng 64%, đạt 852 USD/tấn.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 54.343 tỷ đồng, tăng 35%; lãi ròng 8.515 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước.

Giá dầu tăng cao, PV Gas lãi kỷ lục hơn 5.000 tỷ đồng quý II - Ảnh 2.

Xét theo bộ phận, mảng kinh doanh khí và các mặt hàng khí đạt lợi nhuận 10.423 tỷ đồng trong khi hoạt động phụ trợ kinh doanh khí và mặt hàng khí lỗ 101 tỷ đồng.

trong đó, mảng kinh doanh khí gồm công ty mẹ PV Gas LPG, PV Gas D, CNG, LNG và LNG Sơn Mỹ. Còn mảng hoạt động phụ trợ gồm sản xuất ống thép, xây dựng, lắp ráp, sữa chữa các công trình khi gồm PV Pipe và PV Coating.

Tổng tài sản PV Gas tăng thêm 9.771 tỷ đồng sau nửa năm lên 88.539 tỷ đồng. Riêng khoản tiền tăng từ 5.300 tỷ đồng lên 9.055 tỷ đồng và tiền gửi tăng từ 24.800 tỷ đồng lên 27.617 tỷ đồng. Không chỉ vậy, khoản thu thu ngắn hạn cũng tăng 22% lên 20.633 tỷ đồng, chủ yếu tăng trong phải thu khác.


— Nguồn lấy từ: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới