Gelex Electric báo lãi ròng quý II giảm hơn 59% do hoạt động tài chính


CTCP thiết bị Điện Gelex (Gelex Electric, UPCoM:GEE ) công bố BCTC hợp nhất quý II với doanh thu thuần giảm 15,5% xuống 4.641,8 tỷ đồng. Giá vốn giảm nhiều hơn với 18,7% lên 4.014,7 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 12% lên 627 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính giảm 71% xuống 42 tỷ đồng chủ yếu do công ty không còn khoản cổ tức lợi nhuận được chia trị giá 95,8 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 56% lên 298,5 tỷ đồng do các hoạt động mở rộng sản xuất và đầu tư; riêng khoản phí lãi vay là 174 tỷ đồng, tăng 55,6% so với cùng kỳ. Không chỉ vậy, đơn vị còn phát sinh 25 tỷ đồng lỗ nghiệp vụ LME – Hedging. Lỗ chênh lệch tỷ giá 28,5 tỷ đồng, lỗ ròng từ tỷ giá là 14,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi ròng 9,8 tỷ đồng.

Do hoạt động tài chính lỗ gấp nhiều lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm hơn 59% xuống 90,2 tỷ đồng. EPS 301 đồng, cùng kỳ 1.002 đồng, sau khi số cổ phiếu phổ thông lưu hành bình quân trong kỳ tăng từ 221,9 triệu đơn vị lên 300 triệu đơn vị.

Gelex Electric báo lãi ròng quý II giảm hơn 59% do hoạt động tài chính - Ảnh 1.

Đơn vị: Tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu 9.261.8 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ. Doanh thu bán thành phẩm chiếm tỷ trọng lớn nhất cơ cấu tổng doanh thu với 89%, tương đương 4.190,9 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán giảm ít hơn hỗ trợ lợi nhuận gộp tăng 24,5% lên 1.171,5 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế tăng 21% lên 577,3 tỷ đồng. Gelex Electric ghi nhận lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 23,8%, đạt 419,5 tỷ đồng.

Năm nay, Gelex Electric đặt kế hoạch doanh thu thuần tăng 2,1% đạt 19.110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 144,5%, đạt 2.000 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu đạt 48,5% kế hoạch năm còn lợi nhuận hoàn thành 29% chỉ tiêu.

Tính đến 30/6, tổng tài sản Gelex Electric là 20.111,2 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm 15,3% xuống 5.740,7 tỷ đồng. Phải thu ngắn hạn giảm 15,9% xuống 2.968,8 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 47% xuống 747,1 tỷ đồng, chủ yếu bởi Gelex Electric giảm lượng tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn còn 565,3 tỷ đồng, bằng 44% con số đầu năm.

Đầu tư tài chính ngắn hạn giảm từ 329,8 tỷ đồng xuống 84,2 tỷ đồng, do công ty không còn 222,8 tỷ đồng trái phiếu, và hạ lượng tiền gửi có kỳ hạn từ 107 tỷ đồng xuống 84,2 tỷ đồng.

công ty điện giảm 2,5% nợ vay ngắn hạn xuống 5.237,4 tỷ đồng; trong đó 3.991,4 tỷ đồng là vay ngắn hạn ngân hàng. Vay dài hạn giảm 7% xuống 5.685,2 tỷ đồng; và vay dài hạn ngân hàng cũng chiếm phần lớn với gần 4.192 tỷ đồng. Tổng nợ vay tài chính là 10.922,6 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế chưa cung cấp là 759,3 tỷ đồng, vốn góp chủ sở hữu 3.000 tỷ đồng.


— Theo Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới