FPT đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 hơn 5,500 tỷ đồng


FPT đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 hơn 5,500 tỷ đồng

Ngày 12/02/2020, HĐQT của CTCP FPT (HOSE: FPT) vừa phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu 32,450 tỷ đồng và lãi trước thuế 5,510 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 18% so với thực hiện năm 2019.

FPT đặt chỉ tiêu doanh thu năm 2020 vào mức 32,450 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm 2019. công ty ước tính thu được 5,510 tỷ đồng lãi trước thuế, tăng trưởng 18%.

Kết thúc năm 2019, FPT đạt 27,717 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 19% so với năm trước. Lãi trước thuế và lãi ròng ghi nhận ở mức 4,665 tỷ đồng và 3,135 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng gần 21% và 20%. Theo tính toán của FPT, chỉ số EPS của đơn vị này đạt 4,220 đồng/cp, tăng 19% so với năm 2018.

Cũng trong cuộc họp ngày 12/02/2020, ban lãnh đạo FPT đã quyết định triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, phê quyệt quy chế về chương trình phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên.

Về chi tiết, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành đạt gần 3.4 triệu cp (0.5% vốn điều lệ). Đợt phát hành dự kiến thực hiện sau khi có BCTC kiểm toán và trước ngày 30/06/2020. Lượng cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm.

Ngoài ra, HĐQT của FPT cũng đã phê duyệt việc tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH Phần mềm FPT từ mức 2,400 tỷ đồng lên thành 2,800 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ cho công ty TNHH Giáo dục FPT từ 600 tỷ đồng lên thành 1,000 tỷ đồng.

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến diễn ra vào ngày 08/04/2020. Cổ đông FPT được thông báo chốt danh sách vào ngày 04/03/2020.

*2 quỹ ngoại sang tay gần 1 triệu cp FPT

Duy Na

FILI
— Nguồn lấy từ: VietStock —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới