EVNFinance tăng tốc phát triển trong năm 2022


Năm 2021 được xem là một năm siêu khó khăn với khá nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh SARS-CoV-2. Theo đó, EVNFinance đã quyết liệt đưa ra các biện pháp chiến lược như tự xây dựng hệ thống công nghệ lõi, mạnh mẽ áp dụng chuyển đổi số… nhằm duy trì vận hành liên tục trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, Không chỉ vậy tối ưu hoá chi phí.

Với những nỗ lực và tinh thần quyết liệt đó, EVNFinance đã hoàn thành mục tiêu kinh doanh với những kết quả đáng ghi nhận: lợi nhuận trước thuế đạt 411 tỷ đồng đạt 120% kế hoạch; tổng tài sản đạt 32.394 tỷ đồng, tăng trưởng tín dụng trên 20%, tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,75% (thấp hơn mức dưới 3% theo quy định), tỷ lệ an toàn vốn ở mức 12,98% và các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn khác đều tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Năm 2022, EVNFinance sẽ tận dụng những kết quả nền tảng quan trọng từ số hoá, công nghệ số và tái cấu công ty trong năm 2021 để tạo đà phát triển. Theo đó, trong năm 2022, EVNFinance đặt ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 10%, tổng tài sản tăng hơn 37.000 tỷ đồng và tỷ lệ nợ xấu tiếp tục dưới mức 2%.

Nói về mục tiêu lợi nhuận năm 2022, đại diện lãnh đạo công ty cho biết: “Năm 2022 được nhận xét là một năm có nhiều cơ hội tăng tốc trở lại của các công ty do dịch bệnh đã được kiểm soát và đời sống, kinh tế đang dần khôi phục bình thường. Mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 10% và các mục tiêu kinh doanh khác của năm 2022 cũng là những kết quả để EVNFinance tiếp tục cố gắng và nỗ lực. Để bám sát mục tiêu và đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2022, EVNFinance đang quyết liệt chuyển đổi, phát huy tối đa giá trị nội tại, đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số để tận dụng lợi thế của CNTT, Không chỉ vậy cam đoan hiệu quả kinh doanh cũng như kiểm soát rủi ro”.

Trong năm 2022, EVNFinance đặt những mục tiêu quan trọng nhằm nâng cao năng lực tài chính và uy tín trên thị trường. trong đó, EVNFinance sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ bằng hình thức chi trả cổ tức, phát hành cho cán bộ nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động và đặc biệt là phát hành tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu. Dự kiến, nếu hoàn tất các đợt tăng vốn này, vốn điều lệ của EVNFinance sẽ tăng hơn 7.000 tỷ đồng .

Bên cạnh đó, EVNFinance sẽ tiếp tục việc xếp hạng tín nhiệm quốc tế nhằm khẳng định mức độ tín nhiệm, uy tín của EVNFinance, Không chỉ vậy nâng cao vị thế của EVNFinance mang đến cho EVNFinance cơ hội tiếp cận tốt hơn với những đối tác, tổ chức và nguồn vốn nước ngoài. Tiếp tục tăng nhận diện quốc tế thông qua tiếp cận và giao dịch thành công với các tổ chức tài chính quốc tế trên phạm vi quy mô lớn – cũng là mục tiêu quan trọng của EVNFinance vừa được Đại hội đồng cổ đông 2022 thông qua.

Những cơ hội phát triển của năm 2022 đang hiện hữu. Dịch bệnh đã được kiểm soát Không chỉ vậy văc-xin được tiêm phủ diện rộng giúp giảm thiểu các ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. Đứng trước vận hội mới, EVNFinance kiên định và nỗ lực quyết tâm hoàn thành các mục tiêu được Đại hộ đồng cổ đông thông qua, Không chỉ vậy tập trung vào các mục tiêu đẩy mạnh giá trị thương hiệu EVNFinance.

https://cafef.vn/evnfinance-tang-toc-phat-trien-trong-nam-2022-2022040109224726.chn


— Lấy từ Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...