Elcom (ELC) lãi ròng quý 4 gần 25 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ


công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông (Elcom, mã chứng khoán ELC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 với doanh thu thuần đạt hơn 610 tỷ đồng, tăng trưởng đột biến 363% so với cùng kỳ năm 2018.

Về cơ cấu doanh thu, mảng doanh thu bán hàng hóa hiện đóng vai trò chủ lực khi mang về cho ELC 563,7 tỷ đồng, cao gấp 4,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Mảng cung cấp dịch vụ của ELC đóng góp 33,8 tỷ đồng doanh thu, và doanh thu bán thành phẩm phần mềm mang về 12,9 tỷ đồng.

Chi phí giá vốn cũng tăng mạnh 327% lên 559,5 tỷ nên lãi gộp trong kỳ của ELC tăng 38% lên đạt 50,8 tỷ đồng, biên lãi gộp 8,3%, giảm sâu so với mức 31,5% trong quý 3/2019.

Doanh thu tài chính quý 4/2019 của ELC đạt 2,2 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí QLDN tăng 8% lên 16,7 tỷ trong khi chi phí bán hàng giảm mạnh 56% xuống còn 8,2 tỷ đồng. Kết quả ELC báo lợi nhuận sau thuế gấp 5,5 lần cùng kỳ, đạt 24,5 tỷ đồng.

Theo giải trình từ ELC, do trong kỳ công ty đã ký kết và triển khai nhiều hợp đồng có giá trị lớn dẫn đến doanh thu bán hàng và dịch vụ tăng mạnh. Bên cạnh đó, do tiết giảm được các chi phí tài chính và chi phí bán hàng dẫn đến hiệu quả kinh doanh của ELC được cải thiện.

Tính chung cả năm 2019, doanh thu thuần của ELC đạt gần 875 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với cả năm 2018. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 31 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ đạt gần 9 tỷ đồng.

Elcom (ELC) lãi ròng quý 4 gần 25 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ - Ảnh 1.

Với mục tiêu đạt 700 tỷ đồng doanh thu và 36 tỷ đồng LNST năm 2019 đã đề ra trước đó, kết thúc năm ELC đã vượt 25% mục tiêu doanh thu Tuy nhiên mới hoàn thành được 86% mục tiêu về lợi nhuận.

Tính đến 31/12/2019 tổng tài sản ELC ghi nhận 1.414 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu kỳ, trong đó phải thu ngắn hạn tăng 81% lên gần 836 tỷ đồng (chủ yếu khoản phải thu ngắn hạn khách hàng tăng từ 310 tỷ đồng lên 701 tỷ). Nợ phải trả tăng 2,6 lần lên 563 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tăng ở các khoản phải trả người bán ngắn hạn.

trên thị trường, cổ phiếu ELC hiện đang giao dịch quanh vùng đáy. Tính từ đầu năm 2020 đến nay chủ yếu dao động trong biên độ hẹp trong khoảng từ 6.500 đồng đến 7.000 đồng/cổ phiếu.

Elcom (ELC) lãi ròng quý 4 gần 25 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ - Ảnh 2.


— Nguồn: Cafef —

Tổng Quan Thị Trường

Tin Mới