Dừng xem xét chấp thuận chủ trương dự án khu đô thị hơn 13.600 tỷ tại Lâm Đồng


Theo báo cáo, UBND huyện Đức Trọng cho biết dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim được UBND tỉnh Lâm Đồng ủng hộ ý tưởng và thống nhất đề xuất của Tập đoàn FLC về khảo sát nghiên cứu tại Thông báo số 200/TB-UBND ngày 01/8/2018 về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt tại buổi làm việc với Tập đoàn FLC về thu hút đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng.

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam sông Đa Nhim được phê duyệt, công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư khu đô thị Nam sông Đa Nhim.

Trên cơ sở quy hoạch chi tiết khu đô thị Nam sông Đa Nhim được phê duyệt, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư Khu đô thị Nam sông Đa Nhim. Tuy nhiên qua theo dõi, hiện nay Bộ Kế hoạch Đầu tư có văn bản 1434/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 09/3/2022 về việc dừng xem xét hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị Nam sông Đa Nhim, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. 

Được biết, tổng mức đầu tư của dự án khu đô thị Nam sông Đa Nhim là 13.678,017 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của nhà đầu tư 2.561,687 tỷ đồng và vốn huy động khác 11.116,319 tỷ đồng.

Cũng trong báo cáo của UBND huyện Đức Trọng, đối với dự án khu đô thị Liên Khương – Prenn, ngày 22/11/2018, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản chấp thuận chủ trương cho công ty Cổ phần Tập đoàn FLC nghiên cứu, khảo sát và đề xuất quy hoạch dự án.

đến ngày 14/10/2019, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản thống nhất phạm vi nghiên cứu quy hoạch để công ty Cổ phần Tập đoàn FLC khảo sát và lập quy hoạch phân khu khu đô thị Liên Khương – Prenn, quy mô nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 3.500ha.

Tuy vậy, UBND huyện Đức Trọng cho biết hiện tại, công ty Cổ phần Tập đoàn FLC vẫn chưa triển khai.

Cũng liên quan đến khu đô thị Liên Khương – Prenn, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4505/UBD-XD2 chấp thuận chủ trương để Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị TDH Ecoland nghiên cứu và đề xuất quy hoạch dự án đầu tư Khu đô thị Finôm – Prenn và khu du  lịch hồ Prenn. Hiện nay, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị TDH Ecoland chưa triển khai. 

Ngày 04/3/2021, UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần tập đoàn địa ốc Nova tài trợ đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn tại văn bản số 1293/UBND-XD2. 

Ngày 22/12/2021, Hội đồng thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch của UBND tỉnh đã tổ chức thẩm định đồ án quy hoạch phân khu Khu đô thị Liên Khương – Prenn. Qua thẩm định, Hội đồng thẩm định quy hoạch của tỉnh đã đề nghị Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án quy hoạch. Hiện nay, đồ án đã hoàn thiện nhưng chưa đủ điều kiện để trình phê quyệt do đồ án Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đức Trọng chưa được phê duyệt.

https://cafef.vn/dung-xem-xet-chap-thuan-chu-truong-du-an-khu-do-thi-hon-13600-ty-tai-lam-dong-20220402094341135.chn


— Bài viết lấy từ Cafef —

Tin Mới

Quan tâm

Hướng dẫn mở tài khoản chứng khoán VPS eKYC Online nhanh chóng và đơn giản

Thị trường chứng khoán Việt Nam với tiềm năng lớn sẽ là một kênh tài chính thu hút nhiều nhà đầu tư trong thời...

Tuyển CTV, chuyên viên tư vấn đầu tư chứng khoán làm việc online

Mô tả công việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm năng - Chăm sóc và hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch - Tư vấn,...